Xin chào mọi người, hôm nay Ad xin phép gửi mọi người cách tạo và Quản lý lớp học trên Myaloha một cách nhanh chóng, dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Mọi người xem chi tiết video hoặc thực hiện theo các bước sau:

Đối với Giáo viên/Giảng viên, người tạo nội dung:

B1. Đăng nhập và lựa chọn vai trò Giáo viên/Giảng viên


B2: Chọn tạo nội dung bao gồm bài tập, bài học


Bài tập là ngân hàng đề thi trắc nghiệm được giáo viên tạo sẵn, để sử dụng cho nhiều lớp học khác nhau.

Bài học là các bài viết chia sẻ kiến thức, video, hoặc các file pdf do giáo viên đính kèm nhằm phục vụ mục đích giảng dạy.


B3: Tạo lớp học

Tạo lớp bằng cách click chọn mục lớp học sẽ có 2 thẻ là Lớp của bạn (Những lớp bạn đang sở hữu) và Chờ duyệt (những thí sinh đang xin tham gia vào lớp)


Ở đây bạn cài đặt các thông tin như Tên lớp, số lượng học viên tối đa của lớp (có thể để trống nếu không muốn giới hạn), và đặt tên lớp cho chính xác để học viên dễ dàng tìm ra tên lớp của bạn.


B4: Đưa các nội dung vào lớp

Sau khi tạo lớp xong, bạn lần lượt đưa các bài tập và bài học vào lớp. Bạn có thể dùng đi dùng lại các bài tập, bài học này cho từng lớp khác nhau mà không phải tạo lại bài tập, bài học. Trong mỗi lớp học bạn tiến hành cài đặt thời gian mở đóng đề, thời gian làm bài, số lượng câu hỏi cho từng đề theo từng lớp khác nhau bằng cách click chọn vào dấu Mở rộng như hình dưới, chọn cài đặt:Bạn cũng có thể tùy chọn trộn câu hỏi, trộn đáp án, hiển thị công thức toán học cho từng bộ đề theo từng lớp.


B5: Hướng dẫn học viên vào lớp

Bạn hướng dẫn học viên truy cập Myaloha.vn trên điện thoại chọn vai trò là học viên sau đó đi đến mục lớp học như hình dưới:


Chọn tìm lớp theo tên Giảng viên hoặc tên lớp học, nhấn xin tham gia.


Lập tức trên màn hình quản lý của bạn sẽ thấy thông tin của học viên xin vào lớp nằm ở mục chờ duyệt. Ngay sau khi bạn duyệt đồng ý, học viên sẽ được tham gia lớp và xem đầy đủ các nội dung bạn đăng tải vào trong lớp đó.

B6: Quản lý lớp

Trong quá trình giảng dạy bạn có thể thêm xóa bài tập, bài học ra khỏi lớp.

Hoặc mời học viên, xóa học viên ra khỏi lớp ở trang quản lý thành viên và nhiều tính năng quản lý khác.


Myaloha hi vọng với công cụ quản lý lớp học trực tuyến Myaloha có thể giúp bạn quản lý lớp học một cách hiệu quả nhất. Xin cảm ơn!