Công đoàn viên chức Việt Nam
24/05/2021

KẾT QUẢ TUẦN 2

THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ CUỘC THI "NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA"
(Tuần thứ Hai, từ ngày 17/5 đến 23/5/2021)
 
Tên thí sinhĐơn vịThời gian làm bàiNgày
 nộp bài
Thời gian nộp bàiSố câu trả lời/câu hỏiĐạt 
giải
Số
 điện thoại
Nguyễn Thị Trúc GiangCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3119/05/202114:3120/20Nhất0985916689 
Nguyễn Thị Kim ThùyCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3219/05/202109:1520/20Nhất0976541989 
Lương Hoàng Trúc LamCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3220/05/202111:5320/20Nhất0907156152 
Trần Thị Huyền TrânCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3519/05/202111:0920/20Nhất0785464464 
Chiêm Việt HàCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3619/05/202114:2520/20Nhất0907616741 
Nguyễn Đình LộcCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3818/05/202115:5120/20Nhì0939040979 
Nguyễn Thị Việt PhươngCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3818/05/202115:5820/20Nhì0919258756 
Hà Anh KhoaCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3819/05/202109:0720/20Nhì0947679333 
Vũ Thị Hồng ThắmCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3821/05/202115:3420/20Nhì0939090404 
Phạm Thị Mỹ NhânCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3921/05/202115:2620/20Nhì0987002904 
Trần Thị Mỹ AnhCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:4119/05/202110:4920/20Nhì0918886345 
Trần Mỹ HiềnCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:4220/05/202107:5220/20Nhì0986141142 
Nguyễn Đức TâmCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:4320/05/202113:5020/20Nhì0918254669 
Phạm Hồng ChiCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:4319/05/202110:5120/20Ba0917656754 
Nguyễn Thị LẹCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:4418/05/202115:4420/20Ba0979356885 
Nguyễn Văn KhôiCĐ Bộ Khoa học và Công nghệ00:00:5021/05/202115:2920/20Ba0912266569 
Trần Thị Kim ThoaCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:5119/05/202114:0820/20Ba0985861980 
Nguyễn Thúy HằngCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:5119/05/202115:2520/20Ba0908255304 
Nguyễn Hoàng MinhCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:5719/05/202115:3020/20Ba0706867979 
Nguyễn Thị Thanh HuyềnCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:01:0019/05/202109:2620/20Ba0985510363 
Cao Thanh CangCĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh00:01:0418/05/202116:5220/20Ba0905055352 
Hoàng Thị Thúy HồngCĐ Bộ Khoa học và Công nghệ00:01:0620/05/202116:5020/20Ba0915957346 
Cao Đình ĐứcCĐ Bộ Khoa học và Công nghệ00:01:1219/05/202118:4420/20Ba0986538832 
Đỗ Thành NhânCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:01:1221/05/202109:1620/20Ba0979353899
Ngô Minh DươngCĐ Văn phòng Trung ương Đảng00:01:1719/05/202122:2320/20Ba0 912455968
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Chia sẻ từ đơn vị tổ chức