banner
bắt đầu

08h00

11/10/2021

kết thúc

17h00

20/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

25278
Lượt đăng kí
 • 1 4,177 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 4,162 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 3 2,610 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lạng Giang
 • 4 2,044 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 5 1,791 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 6 1,755 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 7 1,670 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 8 1,528 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 9 1,230 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Thế
 • 10 1,104 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hiệp Hòa
Xem thêm
452130
Lượt dự thi
 • 1 145,022 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 131,154 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 3 37,495 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 4 23,935 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 5 21,874 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 6 20,936 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 7 18,239 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lạng Giang
 • 8 15,316 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 9 11,840 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 10 7,471 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
Xem thêm