banner
Cuộc thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang năm 2021
bắt đầu

08h00

11/10/2021

kết thúc

17h00

20/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

25278
Lượt đăng kí
  • 1 4,567 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
  • 2 4,320 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
  • 3 2,786 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lạng Giang
  • 4 2,227 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 2,175 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
Xem thêm
13714