banner
Cuộc thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang năm 2021
bắt đầu

07h04

20/09/2021

kết thúc

07h04

20/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2120
Lượt đăng kí
  • 1 393 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
  • 2 390 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
  • 3 372 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 4 221 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
  • 5 176 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
Xem thêm
15699