banner
Cuộc thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang năm 2021
bắt đầu

07h04

20/09/2021

kết thúc

07h04

20/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2120
Lượt đăng kí
 • 1 393 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 390 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 3 372 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 4 221 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 5 176 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 6 124 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 7 101 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 8 92 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Thế
 • 9 77 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 10 58 thí sinh tại Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
Xem thêm
4308
Lượt dự thi
 • 1 858 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 760 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 3 625 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 4 471 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 5 298 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 6 295 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 7 223 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 8 195 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Thế
 • 9 145 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 10 101 thí sinh tại Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Vũ Thị Oanh
 • 2Vi Thị Phương
 • 3Trần Minh Phương
 • 4Trần Văn Tài
 • 5Hoang Van Huan
 • 6Hoan Hoàng
 • 7Hoàng Thị Hằng
 • 8Nguyễn Thủy
 • 9Nguyễn Thị Hoài
 • 10Đoàn Hạnh
Xem thêm
15699