banner
Đợt 3
bắt đầu

08h00

20/09/2021

kết thúc

17h00

24/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6067
Lượt đăng kí
  • 1 1,129 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
  • 2 1,112 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
  • 3 1,054 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
  • 4 646 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
  • 5 566 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
Xem thêm
14646