banner
Hội thi "Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang”
bắt đầu

07h00

08/07/2022

kết thúc

23h59

24/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5154
Lượt đăng kí
  • 1 962 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cái Bè
  • 2 604 thí sinh tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
  • 3 439 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
  • 4 421 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
  • 5 385 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Gò Công
Xem thêm
7695
Lượt dự thi
  • 1 1,465 lượt thi tại LĐLĐ huyện Cái Bè
  • 2 896 lượt thi tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
  • 3 676 lượt thi tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
  • 4 652 lượt thi tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
  • 5 604 lượt thi tại LĐLĐ thị xã Gò Công
Xem thêm
29272