banner
Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của Chúng ta
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

21h00

30/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9391
Lượt đăng kí
 • 1 1,403 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 2 1,135 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
 • 3 845 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 4 471 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
 • 5 469 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
 • 6 437 thí sinh tại CĐ Đài Truyền hình Việt Nam
 • 7 408 thí sinh tại CĐ Văn phòng Quốc hội
 • 8 387 thí sinh tại CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 9 381 thí sinh tại CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 10 341 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Xem thêm
17951
Lượt dự thi
 • 1 3,619 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 2 1,846 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
 • 3 1,659 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 4 790 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
 • 5 780 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
 • 6 762 thí sinh tại CĐ Đài Truyền hình Việt Nam
 • 7 746 thí sinh tại CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 8 735 thí sinh tại CĐ Văn phòng Quốc hội
 • 9 728 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • 10 670 thí sinh tại CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xem thêm
7252