banner
Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của Chúng ta
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

21h00

30/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9391
Lượt đăng kí
  • 1 1,403 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
  • 2 1,135 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
  • 3 845 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
  • 4 471 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
  • 5 469 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
Xem thêm
7252