banner
TÌM HIỂU 60 NĂM LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN BIÊN (1963 - 2023)
bắt đầu

09h00

01/03/2023

kết thúc

22h00

01/04/2023

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10648
Lượt đăng kí
 • 1 1,600 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • 2 1,323 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG NHÉ
 • 3 1,254 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 • 4 1,238 thí sinh tại LĐLĐ TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
 • 5 1,223 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN TUẦN GIÁO
 • 6 1,089 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
 • 7 1,049 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • 8 740 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG ẢNG
 • 9 316 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN NẬM PỒ
 • 10 312 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN TỦA CHÙA
 • 11 266 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG LAY
 • 12 240 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 • 13 88 thí sinh tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH
 • 14 87 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
 • 15 25 thí sinh tại CĐCS CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH
 • 16 5 thí sinh tại CĐCS NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 17 4 thí sinh tại CĐCS BƯU ĐIỆN TỈNH
 • 18 3 thí sinh tại CĐCS CỤC HẢI QUAN TỈNH
 • 19 3 thí sinh tại CĐCS ĐIỆN LỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 20 2 thí sinh tại CĐCS CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÔNG ĐOÀN TỈNH
 • 21 2 thí sinh tại CĐCS TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐIỆN BIÊN
 • 22 1 thí sinh tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH
 • 23 1 thí sinh tại CĐCS CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN
 • 24 1 thí sinh tại CĐCS CÔNG TY XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN
Xem thêm
26940
Lượt dự thi
 • 1 4,491 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • 2 3,482 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG NHÉ
 • 3 3,097 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 • 4 3,074 lượt thi tại LĐLĐ TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
 • 5 2,830 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN TUẦN GIÁO
 • 6 2,485 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • 7 2,305 lượt thi tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
 • 8 1,764 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG ẢNG
 • 9 838 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN TỦA CHÙA
 • 10 825 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN NẬM PỒ
 • 11 750 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG LAY
 • 12 483 lượt thi tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 • 13 243 lượt thi tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
 • 14 176 lượt thi tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH
 • 15 61 lượt thi tại CĐCS CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH
 • 16 9 lượt thi tại CĐCS BƯU ĐIỆN TỈNH
 • 17 7 lượt thi tại CĐCS CỤC HẢI QUAN TỈNH
 • 18 7 lượt thi tại CĐCS ĐIỆN LỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 19 6 lượt thi tại CĐCS NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 20 2 lượt thi tại CĐCS CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÔNG ĐOÀN TỈNH
 • 21 2 lượt thi tại CĐCS TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐIỆN BIÊN
 • 22 1 lượt thi tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH
 • 23 1 lượt thi tại CĐCS CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN
 • 24 1 lượt thi tại CĐCS CÔNG TY XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN
Xem thêm
 • 1Hoa Ban Trắng
 • 2Luong Thoan
 • 3Ngo Van Doan
 • 4Và Sí Di
 • 5Nguyễn Thị Lan
 • 6Vũ Lan
 • 7Ngocnguyen
 • 8Thủy Lù
 • 9Le Hanh
 • 10Thủy Kim
 • 11Nga
 • 12Bình Yên
 • 13Hoàng Quế Anh
 • 14DUNG XA
 • 15Quỳnh Ngọc
 • 16Nhung Vũ
 • 17Thào a chinh
 • 18Truong Quang
 • 19Loan Ha
 • 20Vừ Kía
 • 21Đặng Thị Kim Thoa
 • 22Đức Chung
 • 23Lò Thị Thơm
 • 24Mùa A Thái
 • 25Khuyên Lò
 • 26Nguyễn Thị Dung
 • 27Nguyễn Thị Dung
 • 28Rồng Vàng
 • 29Trường Sa Việt Nam
 • 30Cà Xương
 • 31Hoàng Sa Việt Nam
 • 32Hoa Ban Trắng
 • 33Kim Kim
 • 34SEA Games 29
 • 35Lặng Lẽ
 • 36Khuất Lũy
 • 37Chỉnh Hà
 • 38ANH KIỆT TV
 • 39Lê Thị Hạnh
 • 40nguyễn thị cúc
 • 41Chuan Vi
 • 42Nguyễn Hoàng
 • 43Phan Hải
 • 44Tòng Thị Tuyết
 • 45Nguyễn Thị Hòa
 • 46Lòbiên
 • 47Trannuong
 • 48quan ha
 • 49Thế Lục Bolero
 • 50Bùi Thị Yên
Xem thêm
 • 1Minh Hải
 • 2Vu Tuyen
 • 3Điêu Ninh
 • 4Hoa Cà
 • 5Ngô Văn Đoàn
 • 6Luong Dinh
 • 7Hoa Ban Trắng
 • 8Cà Mai Phương
 • 9Hai Tran
 • 10Trang Nguyen
 • 11Xiên Lò
 • 12Thanh Thuy
 • 13Ngô Văn Đoàn
 • 14Thư Hoàng Kim
 • 15Tuyet Tuyet
 • 16Lò Thức
 • 17Viet Lo
 • 18Ngô Văn Đoàn
 • 19NVĐ
 • 20Trung Kiên
 • 21Hue Vu
 • 22Ngô Văn Đoàn
 • 23Ngô Văn Đoàn
 • 24Nguyễn Thị Dung
 • 25Thanh Tùng
 • 26Trần Thị Minh Hoa
 • 27Sung Lò Lâm
 • 28Luong Thoan
 • 29Tra Nhâm
 • 30Anh Viet
 • 31Vũ Thị Nghĩa
 • 32Nguyễn Mạnh Hùng
 • 33Lường Nhung
 • 34Nguyễn Thị Minh Thu
 • 35Ngô Văn Đoàn
 • 36Hoàng Văn Kế
 • 37Duy Manh
 • 38Bé Sóc
 • 39Tú Nguyễn
 • 40Ngo Van Doan
 • 41Phạm Thuỳ Linh
 • 42Cao Thị Thu Hiền
 • 43Nguyễn Thị Dung
 • 44Tý Nấm
 • 45Nhung Nhung
 • 46Vi Văn Bình
 • 47Tài Đình
 • 48Nguyễn Thị Thủy
 • 49Hà Minh Tuấn
 • 50Thu Hà
Xem thêm
36583