banner
Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và Covid-19
bắt đầu

08h00

25/10/2021

kết thúc

21h00

31/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7977
Lượt đăng kí
  • 1 1,365 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
  • 2 1,154 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
  • 3 1,108 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
  • 4 1,009 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
  • 5 846 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
Xem thêm
14995