banner
Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và Covid-19
bắt đầu

08h00

25/10/2021

kết thúc

21h00

31/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7977
Lượt đăng kí
 • 1 1,365 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
 • 2 1,154 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
 • 3 1,108 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
 • 4 1,009 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5 846 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
 • 6 776 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Lạc
 • 7 601 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Đảo
 • 8 435 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên
 • 9 349 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sông Lô
 • 10 226 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm
15210
Lượt dự thi
 • 1 2,599 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
 • 2 2,174 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
 • 3 1,930 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
 • 4 1,739 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5 1,634 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
 • 6 1,326 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Lạc
 • 7 1,233 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Đảo
 • 8 880 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên
 • 9 674 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sông Lô
 • 10 327 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đặng Thế Anh
 • 2Trần Văn Quân
 • 3Đặng Thị Dung
 • 4Trần Thị Thanh
 • 5
 • 6Trần Thị Ngọc Hà
 • 7Lưu Thị Lân
 • 8Trần Hùng Trung
 • 9NguyễnHương
 • 10Trần Xuân Hoan
Xem thêm
14995