banner
TÌM HIỂU CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NHÂN, CÔNG ĐOÀN NĂM 2022
bắt đầu

07h00

02/05/2022

kết thúc

23h59

20/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13326
Lượt đăng kí
 • 1 1,403 thí sinh tại LĐLĐ huyện Núi Thành
 • 2 1,378 thí sinh tại LĐLĐ huyện Đại Lộc
 • 3 1,359 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Tam Kỳ
 • 4 1,149 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Điện Bàn
 • 5 1,040 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục
 • 6 884 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duy Xuyên
 • 7 719 thí sinh tại LĐLĐ huyện Quế Sơn
 • 8 605 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Hội An
 • 9 530 thí sinh tại Công đoàn Y tế
 • 10 529 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
Xem thêm
20024
Lượt dự thi
 • 1 2,189 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Tam Kỳ
 • 2 2,076 thí sinh tại LĐLĐ huyện Núi Thành
 • 3 2,053 thí sinh tại LĐLĐ huyện Đại Lộc
 • 4 1,645 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Điện Bàn
 • 5 1,494 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục
 • 6 1,305 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duy Xuyên
 • 7 1,056 thí sinh tại LĐLĐ huyện Quế Sơn
 • 8 892 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Hội An
 • 9 802 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 10 774 thí sinh tại Công đoàn Y tế
Xem thêm
27163