banner
TÌM HIỂU CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NHÂN, CÔNG ĐOÀN NĂM 2022
bắt đầu

07h00

02/05/2022

kết thúc

23h59

20/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13326
Lượt đăng kí
  • 1 1,403 thí sinh tại LĐLĐ huyện Núi Thành
  • 2 1,378 thí sinh tại LĐLĐ huyện Đại Lộc
  • 3 1,359 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Tam Kỳ
  • 4 1,149 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Điện Bàn
  • 5 1,040 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục
Xem thêm
20024
Lượt dự thi
  • 1 2,189 lượt thi tại LĐLĐ thành phố Tam Kỳ
  • 2 2,076 lượt thi tại LĐLĐ huyện Núi Thành
  • 3 2,053 lượt thi tại LĐLĐ huyện Đại Lộc
  • 4 1,645 lượt thi tại LĐLĐ thị xã Điện Bàn
  • 5 1,494 lượt thi tại Công đoàn Giáo dục
Xem thêm
27163