banner
Tìm hiểu kiến thức Pháp luật về ATGT trong CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng
bắt đầu

07h00

15/11/2021

kết thúc

17h00

19/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
Liên đoàn lao động tỉnh
Ban An toàn giao thông tỉnh
8477
Lượt đăng kí
 • 1 2,044 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 2 1,453 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 987 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 4 677 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 5 574 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 6 549 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 7 507 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 8 471 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 9 441 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 10 333 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
Xem thêm
24329
Lượt dự thi
 • 1 6,407 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 2 5,730 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 2,380 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 4 1,447 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 5 1,235 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 6 1,213 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 7 1,124 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 8 1,039 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 9 998 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 10 883 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Dương Hạ Long
 • 2Trần Thị Lượm
 • 3Đặng Thành Nam
 • 4LAM HUY
 • 5Tùng Lâm Lâm
 • 6Kim Ánh
 • 7Kim Anh Vĩnh Châu
 • 8Macd p2
 • 9Mi Tran
 • 10Thanh tra Nam
Xem thêm
18047