banner
Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
bắt đầu

08h00

25/05/2021

kết thúc

16h00

03/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10297
Lượt đăng kí
 • 1 1,597 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
 • 2 1,397 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
 • 3 1,287 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
 • 4 1,076 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
 • 5 941 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục tỉnh
 • 6 870 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân
 • 7 647 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ
 • 8 488 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Cát
 • 9 474 thí sinh tại Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 10 415 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
Xem thêm
24007
Lượt dự thi
 • 1 5,664 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
 • 2 3,857 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
 • 3 2,393 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
 • 4 2,357 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
 • 5 1,765 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân
 • 6 1,535 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ
 • 7 1,520 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục tỉnh
 • 8 969 thí sinh tại Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 9 837 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
 • 10 815 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Cát
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Trần Võ Thị Kim Siêng
 • 2Trần Khương Duy
 • 3Trần Thị Mỹ
 • 4Trần Khương Duy
 • 5Cao Thị Như Thơ
 • 6Nguyễn Lê Toàn Nhất
 • 7Trịnh Quang Huy
 • 8Đoàn Thị Kim Trâm
 • 9Trần Thanh Bình
 • 10Thái Thị Ánh Trâm
Xem thêm
7205