banner
Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
bắt đầu

08h00

25/05/2021

kết thúc

16h00

03/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10295
Lượt đăng kí
  • 1 1,596 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
  • 2 1,396 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
  • 3 1,287 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
  • 4 1,076 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
  • 5 941 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục tỉnh
Xem thêm
7205