banner
bắt đầu

07h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8830
Lượt đăng kí
 • 1 1,822 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 1,336 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 1,167 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 789 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 572 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 6 530 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 7 528 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 8 489 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 9 487 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 10 319 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
Xem thêm
30535
Lượt dự thi
 • 1 8,192 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 4,605 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 3,860 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 2,653 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 1,825 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 6 1,614 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 7 1,511 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 8 1,482 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 9 1,465 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 10 944 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đặng Thành Nam
 • 2Lý Hoàng
 • 3Ut Be
 • 4Son Phuong
 • 5Phương Sơn
 • 6Daokimoanhgmailcom
 • 7Lý Hoàng
 • 8Lam Thi Du
 • 9Lâm Thị Du
 • 10Michel Phuc
Xem thêm