banner
bắt đầu

07h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8861
Lượt đăng kí
 • 1 1,828 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 1,341 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 1,173 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 789 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 573 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 6 532 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 7 532 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 8 492 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 9 490 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 10 320 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 11 276 thí sinh tại CĐ Viên Chức
 • 12 197 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 13 163 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 14 62 thí sinh tại CĐCS Cty CP Công trình Đô thị
 • 15 57 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Tú
 • 16 18 thí sinh tại CĐ các KCN
 • 17 3 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Minh
 • 18 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Vận tải
 • 19 2 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp
 • 20 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng Giao thông
 • 21 2 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH DintSun VN
 • 22 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Mía Đường
 • 23 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng
 • 24 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP IN
 • 25 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Cấp Nước
 • 26 1 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt Nhân Thọ
 • 27 1 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt
 • 28 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Thủy lợi Sóc Trăng
Xem thêm
30535
Lượt dự thi
 • 1 8,192 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 4,605 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 3,860 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 2,653 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 1,825 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 6 1,614 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 7 1,511 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 8 1,482 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 9 1,465 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 10 944 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 11 871 thí sinh tại CĐ Viên Chức
 • 12 623 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 13 453 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 14 151 thí sinh tại CĐCS Cty CP Công trình Đô thị
 • 15 138 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Tú
 • 16 58 thí sinh tại CĐ các KCN
 • 17 23 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Minh
 • 18 10 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH DintSun VN
 • 19 9 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp
 • 20 8 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt Nhân Thọ
 • 21 7 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng Giao thông
 • 22 7 thí sinh tại CĐCS Cty CP Mía Đường
 • 23 6 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng
 • 24 5 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV XS.KT
 • 25 4 thí sinh tại CĐCS Cty CBTS Út Xi-Sóc Trăng
 • 26 4 thí sinh tại CĐCS Cty CP Vận tải
 • 27 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP IN
 • 28 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Thủy lợi Sóc Trăng
 • 29 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Cấp Nước
 • 30 1 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đặng Thành Nam
 • 2Lý Hoàng
 • 3Ut Be
 • 4Son Phuong
 • 5Phương Sơn
 • 6Daokimoanhgmailcom
 • 7Lý Hoàng
 • 8Lam Thi Du
 • 9Lâm Thị Du
 • 10Michel Phuc
 • 11Lữ Thị Mai Tâm
 • 12Minh Tam
 • 13Quách Hân Sang
 • 14Nguyễn Thị Song Trúc
 • 15Nguyễn Hải
 • 16Nguyễn Nhật Minh
 • 17Trương Xuân Anh Khoa
 • 18Phạm Thị Ngọc Hân
 • 19Trần Văn Thọ
 • 20Huỳnh Hà
 • 21Phan Văn Đê
 • 22Oanh Nguyen
 • 23Hong Nhat Tien
 • 24Kimoanh Dao
 • 25Lam Xuan Danh
 • 26Yellow
 • 27kiếp
 • 28Võ Việt Thơn
 • 29MINH TÂM
 • 30Quang Trung
 • 31Chung Ngo
 • 32Minh Thuận
 • 33Thanh Danh
 • 34Trần Thị Ngọc Giàu
 • 35Nguyễn Thị Kim Cương
 • 36Trần Phong Thái
 • 37Lưu Tuyết Hương
 • 38Bjchdung
 • 39Bichdung Tra
 • 40Kim Thị Anh
 • 41Hồ Quang Trung
 • 42Thien Huynh
 • 43Thuy Trang
 • 44Út
 • 45Đặng Thành Nam
 • 46Chanh Thu
 • 47Ngân
 • 48Myle
 • 49KHẢI HỮU
 • 50Tran Kim Dan Ngoc
Xem thêm