banner
TÌM HIỂU NQ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
bắt đầu

07h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8829
Lượt đăng kí
 • 1 2,815 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 1,188 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 1,015 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 745 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 607 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 6 526 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 7 467 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 8 463 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 9 458 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 10 319 thí sinh tại CĐ Viên Chức
Xem thêm
30535
Lượt dự thi
 • 1 8,192 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 4,605 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 3,860 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 2,653 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 1,825 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 6 1,614 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 7 1,511 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 8 1,482 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 9 1,465 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 10 944 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đặng Thành Nam
 • 2Lý Hoàng
 • 3Ut Be
 • 4Son Phuong
 • 5Phương Sơn
 • 6Daokimoanhgmailcom
 • 7Lý Hoàng
 • 8Lam Thi Du
 • 9Lâm Thị Du
 • 10Michel Phuc
Xem thêm
10776