logo logo

Cổng trực tuyến
Công đoàn Việt Nam

Dành riêng cho các đơn vị thuộc Công đoàn Việt Nam tổ chức thi trực tuyến cho các thí sinh nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục pháp luật

ĐĂNG KÝ
chart 1

Nhanh chóng

Hỗ trợ xây dựng một cuộc thi nhanh chóng kể cả khi không biết lập trình

chart 1

Hiệu quả

Tự động thống kê theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Tự động xếp hạng theo thứ tự thí sinh và phân loại kết quả thi.

chart 1

Cài đặt đa dạng

Chọn phép tự động cài đặt thời gian làm bài, trộn câu hỏi, ràng buộc thông tin dự thi…

chart 1

Phân nhóm

Nhằm thúc đẩy thi đua, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhóm khi tham gia dự thi

img 1

4 lý do bạn nên chọn
Cổng trực tuyến

  • 1 Tạo Hội thi nhanh chóng đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh chóng thời đại 4.0
  • 2 Số liệu chân thực, dễ theo dõi, không xảy ra tình trạng báo cáo khống
  • 3 Tùy chỉnh đa dạng thích hợp với nhiều yêu cầu khác nhau của từng Tổ chức
  • 4 Tuyệt đối an toàn và bảo mật thông tin thí sinh dự thi và BTC cuộc thi

Số liệu thống kê

Mỗi ngày có hơn 240 cuộc thi được tạo ra nhằm tuyên truyền phục vụ cho công nhân lao động Việt Nam.
Hơn 400 cuộc thi phục vụ cho công tác giáo dục tập huấn của các đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn.

Tin tức

news
calendar 23 Aug 2020
time 23 min
LĐLĐ Thanh Hóa

Tổ chức thi trực tuyến kỷ niệm 91 năm kỷ niệm.

news
calendar 23 Aug 2020
time 23 min
Hồ Chí Minh - Tuyên truyền

The waitlist is an invaluable marketing tool when used appropriately. Here's how to capture those contacts.

news
calendar 23 Aug 2020
time 23 min
Ban Tuyên giáo TLĐ

The waitlist is an invaluable marketing tool when used appropriately. Here's how to capture those contacts.

Bảo mật

An toàn?

image

Tín nhiệm mạng

image

Bộ thông tin truyền thông

Bảo mật

Đường truyền HTTPS://

image
mail box

Đăng kí tạo cuộc thi