GÓI TÀI KHOẢN TỔ CHỨC CUỘC THI TRÊN MYALOHA


Extra

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

Free

Có 3,000 lượt thi thử
Truy cập cùng lúc 25 lượt
4 tính năng

DÙNG THỬ
Miễn phí

Basic

Đến 5,000 lượt thi
Truy cập cùng lúc 50 lượt
7 tính năng

700,000*
Tháng

Plus

Đến 40,000 lượt thi
Truy cập cùng lúc 200 lượt
12 tính năng

3,300,000*
Tháng

Premium

Đến 80,000 lượt thi
Truy cập cùng lúc 500 lượt
17 tính năng

9,900,000*
Năm

(*) Giá trên đã bao gồm VAT

Basic Plus Premium
Thời hạn 30 ngày 30 ngày 365 ngày
Dung lượng Lượt thi tối đa/cuộc thi 5.000 40.000 80.000
Lượng truy cập cùng lúc 50 200 500
Thiết bị bảo mật server Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3
Email cuộc thi nội bộ 200 300 1000
Số câu hỏi tối đa một cuộc thi 200 câu 300 câu 500 câu
Tính năng Ưu tiên hiển thị trang chủ
Chọn template cuộc thi
Cuộc thi tự luận
Câu hỏi hình ảnh, audio, video
Câu hỏi phụ tự luận 1 câu 2 câu 5 câu
Trộn đề Trộn câu hỏi Trộn câu hỏi Trộn câu hỏi và đáp án
Đơn vị tài trợ, đồng hành
Cài đặt số lần làm bài
Thông tin BTC
Password đề thi
Tuỳ chọn bảng xếp hạng
Tuỳ chỉnh trường thông tin khai báo
Thống kê Tổng hợp kết quả tự luận và trắc nghiệm chung
Hiển thị vị trí từng thí sinh
Thống kê theo ngày tùy chọn
Hiển thị xếp hạng đơn vị, thí sinh Top 20 Top 30 Top 50
Tải kết quả 5.000 kết quả 40.000 kết quả 80.000 kết quả
Hỗ trợ Hỗ trợ sự cố Hành chính Hành chính Hành chính
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 3,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 10
 • Thiết bị bảo mật server cấp 1
 • Email cuộc thi nội bộ 100
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 200 câu
 • Tính năng

 • Trộn câu hỏi
 • Thống kê

 • Hiển thị xếp hạng top 10
 • Tải 100 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • 30 ngày
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 5,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 50
 • Thiết bị bảo mật server cấp 2
 • Email cuộc thi nội bộ 200
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 200 câu
 • Tính năng

 • Câu hỏi hình ảnh
 • 1 câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Hiển thị xếp hạng top 20
 • Tải 1.000 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • 30 ngày
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 40,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 100
 • Thiết bị bảo mật server cấp 2
 • Email cuộc thi nội bộ 300
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 300 câu
 • Tính năng

 • Cuộc thi tự luận
 • Câu hỏi hình ảnh
 • 2 câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Tuỳ chọn bảng xếp hạng
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng top 30
 • Tải 20.000 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • 365 ngày
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 80,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 300
 • Thiết bị bảo mật server cấp 3
 • Email cuộc thi nội bộ 1000
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 500 câu
 • Tính năng

 • Ưu tiên hiển thị trang chủ
 • Chọn template cuộc thi
 • Cuộc thi tự luận
 • Câu hỏi hình ảnh
 • 5 câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi và đáp án
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Tuỳ chọn bảng xếp hạng
 • Tuỳ chỉnh trường thông tin khai báo
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Tổng hợp kết quả tự luận và trắc nghiệm chung
 • Hiển thị vị trí từng thí sinh
 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng top 50
 • Tải kết quả 20000 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • Theo yêu cầu
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi
 • Lượng truy cập cùng lúc
 • Thiết bị bảo mật server cấp 4
 • Email cuộc thi nội bộ 1000
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 1000 câu
 • Tính năng

 • Ưu tiên hiển thị trang chủ
 • Chọn template cuộc thi
 • Cuộc thi tự luận
 • Câu hỏi hình ảnh
 • Câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi và đáp án
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Tuỳ chọn bảng xếp hạng
 • Tuỳ chỉnh trường thông tin khai báo
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Tổng hợp kết quả tự luận và trắc nghiệm chung
 • Hiển thị vị trí từng thí sinh
 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng
 • Tải kết quả Tất cả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố 24/24