ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Điện Biên

(15/4/1963 - 15/4/2023)

(Kèm theo Hướng dẫn số       /HD-LĐLĐ ngày      /01/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh)

 

         I. SỰ HÌNH THÀNH TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ĐIỆN BIÊN

Là một tỉnh miền núi, vùng cao biên giới nằm phía Tây Bắc Tổ quốc, diện tích rộng, dân cư ít và phân tán. Do đó, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Điện Biên hình thành chậm hơn so với các khu vực trong cả nước. Đầu năm 1963, theo đề nghị của Liên hiệp Công đoàn khu tự trị Tây Bắc và nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức Công đoàn Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên), ngày 15/3/1963, Tỉnh ủy lâm thời Lai Châu đã ra quyết định số 4 và ngày 15/4/1963, Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định số 214 chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp Công đoàn Lai Châu gồm 7 đồng chí, đồng chí Hoàng Minh Các giữ chức vụ Thư ký.

Lực lượng công nhân viên chức thời bấy giờ có tổng số 11.998 người, với 40 Công đoàn cơ sở và 5.738 đoàn viên chủ yếu bổ sung từ miền xuôi lên, gồm nhiều thành phần như: nông dân, tiểu tư sản thành thị, học sinh… Tháng 1/1964, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ nhất được triệu tập, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 15 đồng chí. Từ sau Đại hội, phong trào thi đua lao động sản xuất đã dấy lên sôi nổi mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đông đảo công nhân, viên chức và đoàn viên công đoàn đã hưởng ứng tích cực các phong trào “Ngày thứ bảy đấu tranh thống nhất nước nhà”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”.

Giữa lúc đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn trong tỉnh đang thi đua lao động sản xuất, đế quốc Mỹ điên cuồng tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc (8/1964) và Điện Biên (7/1965). Công nhân, viên chức và tổ chức Công đoàn Lai Châu bước vào thời kỳ mới, thời kỳ cùng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vừa chiến đấu đánh bại chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, vừa tiếp tục xây dựng hậu phương miền Bắc XHCN vững mạnh.

Sau chiến tranh phá hoại, các cơ sở sản xuất ở Lai Châu từng bước được phục hồi, trong đó một số cơ sở được đầu tư mở rộng thêm. Đó là yếu tố cơ bản thu hút thêm lao động bổ sung vào đội ngũ công nhân. Ngoài lực lượng từ miền xuôi lên, thời kỳ này khá đông thanh niên các dân tộc, chủ yếu là người Thái và H’mông đã gia nhập đội ngũ công nhân, viên chức của tỉnh. Chặng đường vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ (1963 – 1975) đội ngũ công nhân, viên chức và tổ chức Công đoàn Lai Châu đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thời kỳ 1976 – 1988, là thời kỳ phong trào công nhân, Công đoàn Lai Châu trong chặng đường cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, tổ chức Công đoàn Lai Châu trải qua 4 kỳ Đại hội, cơ cấu đội ngũ công nhân, viên chức đã có những thay đổi đáng kể, phản ánh sự chuyển mình của nền kinh tế, xã hội trong tỉnh  từ chế độ quản lý hành chính quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh XHCN. Cũng trong thời kỳ này từ giữa năm 1979 các Công đoàn huyện, thị xã ra đời và đến năm 1980 đã có 8 Công đoàn huyện, thị xã có Ban Chấp hành chính thức. Đến năm 1988, số công nhân, viên chức phát triển tới 33.356 người, trong đó hơn 60% là lực lượng trẻ, 70– 80% là lực lượng nữ công nhân, viên chức từ các tỉnh miền xuôi lên.

         Bước vào thời kỳ đổi mới đến nay, vượt qua những khó khăn thử thách trong sản xuất và đời sống công nhân lao động do quá trình chuyển đổi từ cơ chế quản lý cũ sang cơ chế quản lý mới, do thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra (trận lũ quét lịch sử năm 1990 tại thị xã Lai Châu) hay việc di chuyển Tỉnh lỵ từ Thị xã Lai Châu chuyển về Điện Biên Phủ năm 1992;  Năm 2003, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, căn cứ quyết định của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội đã thống nhất chia tách tỉnh Lai Châu thành 2 tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu. Tổ chức công đoàn Lai Châu cũng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định chia tách thành 2 Liên đoàn Lao động tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu.  Kể từ khi chia tách và thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Ðiện Biên đến nay với nhu cầu phát triển ngành nghề, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Điện Biên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, chuyển biến mạnh về chất lượng, tăng nhanh về số lượng. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên quản lý 13 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (10 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 03 Công đoàn ngành: Y tế, Giáo dục, Viên chức tỉnh) với 37.597 CNVCLĐ; 30.954 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ: 17.233 người; sinh hoạt tại 955 CĐCS (trong đó có 911 CĐCS thuộc khu vực HCSN, 44 CĐCS doanh nghiệp); Phối hợp quản lý 2.460 CNVCLĐ, trong đó 2.457 đoàn viên, sinh hoạt tại 14 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành trung ương đóng tại địa phương. Chất lượng đội ngũ lao động đã được nâng lên nhiều mặt, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Việc làm, đời sống của CNVCLĐ tương đối ổn định, được nâng lên do Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, lương tối thiểu vùng theo lộ trình. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển quan tâm chăm lo cho người lao động. Thu nhập người lao động bình quân khối hành chính sự nghiệp 6.000.000đ/người/tháng, khối sản xuất kinh doanh 5.500.000đ/người/tháng; đời sống văn hóa, tinh thần của CNVCLĐ được cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm tạo điều kiện; các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo thực hiện tốt; Các doanh nghiệp đang tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh thực hiện tương đối tốt các quy định của luật BHXH; Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng được LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả như: Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, Chương trình Tết Sum vầy.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức phù hợp với từng đơn vị. Các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ được tổ chức ở các cấp công đoàn. Các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được triển khai đồng bộ. Hoạt động nữ công, UBKT, quản lý tài chính, tài sản công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của nhà nước và của Tổng Liên đoàn...

Trải qua 11 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Điện Biên và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Điện Biên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 60 năm qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba) và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, và các cấp, song đồng thời cũng là nguồn động viên rất lớn để mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thi đua lao động, sản xuất góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI

1. Đại hội lần thứ I: Tháng 1 năm 1964

+ Số Đại biểu về dự Đại hội: 150 đồng chí

+ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành: 15 đồng chí

2. Đại hội lần thứ II: Từ ngày 23 đến 25 tháng 2 năm 1976

+ Đại biểu dự Đại hội: 200 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 25 đồng chí

3. Đại hội lần thứ III: Từ ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 1980

+ Đại biểu dự Đại hội: 200 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 29 đồng chí

4. Đại hội lần thứ IV: Từ ngày 7 đến 10 tháng 6 năm 1983

+ Đại biểu dự Đại hội: 200 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 29 đồng chí

5. Đại hội lần thứ V: Từ ngày 22 đến 24 tháng 8 năm 1988

+ Đại biểu dự Đại hội: 198 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 33 đồng chí

6 - Đại hội lần thứ VI: Từ ngày 26 đến 28 tháng 5 năm 1993

+ Đại biểu dự Đại hội: 175 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 33 đồng chí

7. Đại hội lần thứ VII: Từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 1998

+ Đại biểu dự Đại hội: 197 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 39 đồng chí

8. Đại hội lần thứ VIII: Từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2003

+ Đại biểu dự Đại hội: 220 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 39 đồng chí

9. Đại hội lần thứ IX: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2008

+ Đại biểu dự Đại hội: 250 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 35 đồng chí

10. Đại hội lần thứ X: Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 03 năm 2013

+ Đại biểu dự Đại hội: 237 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành: 36 đồng chí

11. Đại hội lần thứ XI: Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 06 năm 2018

+ Đại biểu dự Đại hội: 245 đồng chí

+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 32 đồng chí

III. CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

- Chủ tịch: Hoàng Minh Các - khóa I, II

- Chủ tịch: Lò Văn Inh - khóa III

- Chủ tịch: Lê Hạnh Nguyên - khóa IV, V, VI, VII

- Chủ tịch: Đỗ Ngọc Hiền, Chủ tịch - Trần Ngọc Hùng - khóa VIII

- Chủ tịch: Hoàng Ngọc Vinh - Khóa IX, X

- Chủ tịch: Lê Thanh Hà - Khóa XI