HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

 

            I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP (4 CÁCH)

(1) Nhấp vào ô “Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”” trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh www.congdoanbinhdinh.org.vn, sau đó khai báo thông tin và dự thi.

(2) Nhấp vào đường link Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” trên fanpage Công đoàn Bình Định tại địa chỉ https://www.facebook.com/congdoantinhbinhdinh/, sau đó khai báo thông tin và dự thi.

(3) Dùng camera trên điện thoại để quét mã QR trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh www.congdoanbinhdinh.org.vn, sau đó khai báo thông tin và dự thi.

(4) Vào website myaloha.vn, sau đó trong ô THAM GIA DỰ THI, nhập 6 chữ số 771355  là có thể vào thẳng cuộc thi

- Trong lần đăng nhập đầu tiên, người dự thi có thể đăng nhập bằng tài khoản facebook, gmail hoặc zalo và phải nhập mật khẩu của tài khoản đó, trong những lần đăng nhập sau thì chỉ cần nhập tài khoản và không cần nhập mật khẩu.

- Mỗi điện thoại chỉ đăng nhập với 1 tài khoản nhằm tránh việc 1 người dùng nhiều tài khoản để tham gia dự thi.

II. CẬP NHẬT THÔNG TIN

Để đảm bảo tính chính xác của kết quả dự thi và trao giải đúng người, đúng đơn vị, người dự thi cần điền đủ thông tin cập nhật của mình bao gồm: họ và tên/điện thoại/đơn vị/nơi công tác. Trong đó lưu ý 2 mục:

- Chọn đơn vị: nhấp chọn vào tên Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành hoặc công đoàn cơ sở trực thuộc. (trong Thể lệ cuộc thi ban hành kèm theo Kế hoạch 120/KH-LĐLĐ ngày 13/4/2021 có hướng dẫn người dự thi chọn “Khối doanh nghiệp”, “Khối hành chính sự nghiệp”..., Ban Tổ chức đã lược bỏ cách này, người dự thi chỉ cần lựa chọn Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc công đoàn cơ sở là đủ).

- Nơi công tác: ghi đầy đủ tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình (có thể viết tắt 1 số cụm từ như Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), trách nhiệm hữu hạn (TNHH)...), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Ví dụ                + Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hoặc Trường TH Lê Hồng Phong

                        + Công ty TNHH MTV Hoa Hồng hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa hồng

                        + Sở khoa học và công nghệ

                        + Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn