HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC VÀO THAM GIA CUỘC THI

1. Các bước vào thi:

- Bước 1 vào cuộc thi: Thí sinh chọn một trong ba cách sau để vào cuộc thi:

+ Cách 1: Tại Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (địa chỉ:https://ldldbacgiang.org.vn/) bấm vào ảnh biểu tượng cuộc thi sẽ được dẫn đến Cổng cuộc thi.

+ Cách 2: Quét mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng zalo (trên android) có trên giao diện cuộc thi sẽ được dẫn đến Cổng cuộc thi.


Thí sinh có thể tìm mã QR trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, trên Zalo Official Account Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Facebook Công đoàn Bắc Giang.

+ Cách 3: Vào Cổng các cuộc thi trực tuyến của Tổng Liên đoànhttps://congdoanvietnam.org

- Bước 2: Tra cứu thông tin: Thí sinh tra cứu Thể lệ và các nội dung thi có trên giao diện của Cổng cuộc thi.

- Bước 3: Vào thi

2. Thực hiện các thao tác vào thi

- Đăng ký thông tin cá nhân: Thí sinh đăng ký thông tin cá nhân theo mẫu

Cổng cuộc thi đã cài đặt sẵn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời thí sinh điền tên đơn vị nơi mình công tác, làm việc để thuận lợi cho công tác thống kê, theo dõi, khen thưởng.

- Thí sinh trả lời lần lượt các câu hỏi và gửi kết quả.

- Nộp bài thi.

Lưu ý: Khi chọn đơn vị trực thuộc, thí sinh lưu ý chọn đúng đơn vị cấp trên của mình (đối với CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) và CĐCS (đối với CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh) để tránh trường hợp cập nhật thiếu thông tin sẽ không được thống kê hoặc thống kê sang đơn vị khác.  

Các thí sinh nhập sai hoặc thiếu các thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, đơn vị công tác...) sẽ không được xét để tính giải thưởng.