LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - BAN ATGT

 TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/KHPH-LĐLĐ-BATGT

        Sóc Trăng, ngày 19  tháng 10  năm 2021

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức Cuộc thi trực tuyếntìm hiểu kiến thức pháp luật

 về An toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BATGT, ngày 07/01/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về Năm an toàn giaothông 2021; Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ, ngày28/01/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiệnNăm an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểukiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021, cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ và các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tạo thêm nhiều kênh thông tin để đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận; tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp Công đoàn triển khai và vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia, phấn đấu có ít nhất 50% đoàn viên, NLĐ tại đơn vị tham gia cuộc thi.

II. Một số quy định chung

1. Đối tượng tham gia dự thi: Đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (gọi tắt là ĐV, CNLĐ)đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Địa chỉ tổ chức thi:

- https://ldldsoctrang.soctrang.gov.vn (nhấp vào paner biểu tượng cuộc thi để vào hệ thống, tham gia thi).

3. Quy định chung về cuộc thi, đợt thi:

- Cuộc thi sẽ được tổ chức trong 03 tuần: Bắt đầu lúc 7 giờ, ngày 01/11 và kết thúc lúc 17 giờ, ngày 20/11/2021.

- Ngân hàng câu hỏi sẽ có 6 bộ đề với 60 câu hỏi được phần mềm trộn ngẫu nhiên, mỗi tuần thi có 10 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ, mỗi câu có từ 3 - 4 đáp án và chỉ có duy nhất 01 đáp án đúng, câu hỏi phụ là câu hỏi dự đoán số người tham gia từng đợt thi. Thời gian làm bài của mỗi đợt thi 20 phút.

Mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 03 lần; khi dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo hết lượt tham dự. Người dự thi đợi đến tuần thi kế tiếp.

III.  Nội dung cuộc thi

a. Nội dung thi: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19, bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số luật có liên quan…

b. Thời gian thi: Trong tháng 11 năm 2021. Cụ thể:

- Đợt 1: từ 07 giờ ngày 01/11/2021 đến 17 giờ ngày 05/11/2021.

- Đợt 2: từ 07 giờ ngày 08/11/2021 đến 17 giờ ngày 12/11/2021.

- Đợt 3: từ 07 giờ ngày 15/11/2021 đến 17 giờ ngày 20/11/2021.

 IV. Cách thi, cách tính điểm

1. Cách thi

Bước 1: Người dự thi vào Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động Sóc Trăng (https://ldldsoctrang.soctrang.gov.vn) và nhấp vào paner biểu tượng cuộc thi để vào hệ thống, tham gia thi.

Hoặc: Quét mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng zalo (trên android) có trên giao diện cuộc thi sẽ được dẫn đến Cổng cuộc thi.Thí sinh có thể tìm mã QR trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, Fanpage Công đoàn Sóc Trăng.

Mã QR Cuộc thi trực tuyến

Bước 2: Người dự thi thực hiện các thông tin theo phần mềm thiết kế sẵn;

+ Nhập đúng họ tên theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân

+ Nhập đúng số điện thoại của người dự thi

Bước 3: Trả lời các câu hỏi trực tiếp trên hệ thống.

Bước 4: Chọn dự đoán số người tham gia của đợt thi đó.

+ Trả lời bằng số cụ thể: vd 1234

Bước 5: Xác nhận nộp bài thi.

Lưu ý: Trong quá trình triển khai, hướng dẫn, các cấp công đoàn lưu ý đoàn viên, CNVCLĐ cập nhật đầy đủ, đúng nội dung theo hướng dẫn. Tránh trường hợp cập nhật thiếu thông tin (đơn vị công tác, đơn vị Công đoàn cấp trên) sẽ không được thống kê hoặc thống kê sang đơn vị khác. Kết quả cuộc thi tuần 1, 2 và 3 sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi công bố trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng và Fanpage Công đoàn Sóc Trăng.

2. Cách tính điểm

- Thang điểm chung cho mỗi đợt thi là 10 điểm. Trong đó trả lời đúng mỗi câu hỏi dạng trắc nghiệm được 01 điểm.

- Trường hợp có nhiều bài dự thi có cùng điểm thì lần lượt xét các yếu tố theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Có kết quả dự đoán số người tham gia đúng hoặc gần đúng nhất.

+ Có thời gian làm bài ngắn nhất.

Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi chỉ tính điểm khi người dự thi thực hiện đúng, đầy đủ, trung thực các nội dung theo quy định.

V. Khen thưởng

Kết thúc Cuộc thi, trên cơ sở dữ liệu của hệ thống, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trích xuất và chọn những tập thể (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở) có số bài dự thi nhiều để khen thưởng và chọn các cá nhân dự thi có số điểm cao để thưởng, như sau:

1. Giải tập thể

1.1 Giải thưởng tập thể dành cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- 01 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 1.800.000 đồng/giải.

- 01 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 1.400.000 đồng/giải.

1.2 Giải thưởng tập thể dành cho Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh:

- 01 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 800.000 đồng/giải.

Tùy theo số lượng và chất lượng của bài dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ quyết định số lượng các giải chung cuộc.

2. Giải cá nhân (dành cho người dự thi) của tuần thi:

- 01 Giải nhất: Tiền thưởng 600.000 đồng/giải/tuần thi.

- 01 Giải nhì: Tiền thưởng 500.000 đồng/giải/ tuần thi.

- 01 Giải ba: Tiền thưởng 400.000 đồng/giải/ tuần thi.

- 02 Giải trả lời đúng 10/10 câu và có thời gian làm bài nhanh nhất: Tiền thưởng 300.000 đồng/giải/tuần thi.

         VI. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí theo Quyết định số 2689/QĐ - UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (dự trù kinh phí đính kèm).

VII. Tổ chức thực hiện

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểukiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021; dự trù kinh phí thực hiện các nội dung theo kế hoạch và quyết toán kinh phí đúng theo quy định.

- Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công

+ Tham mưu Ban Thường vụ triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trong các cấp Công đoàn; thành lập Ban Tổ chức, thành lập Tổ biên soạn đề thi, tư vấn, giải đáp thắc mắc, thẩm định kết quả cuộc thi (BGK) trực tuyến, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ cách thức tham gia cuộc thi.

+ Phối hợp với đơn vị xây dựng phần mềm cuộc thi; triển khai các giải pháp kỹ thuật công nghệ, đảm bảo chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả.

+ Phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật tổng hợp các tập thể đạt thành tích trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

+ Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc thi, lễ trao giải cuộc thi.

- Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và cập nhật kết quả thi hàng tuần trên Trang TTĐT LĐLĐ tỉnh, Fanpage Công đoàn Sóc Trăng nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh nắm và tham gia cuộc thi.

- Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có hình thức triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến đoàn viên, CNVCLĐ thông qua Facebook, Zalo của đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa, phấn đấu có ít nhất 50% đoàn viên, CNVCLĐ trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

         2. Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạchtổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểukiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

- Phân công người tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; hướng dẫn quyết toán kinh phí đúng theo quy định.

 Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểukiến thức pháp luật về an toàn giao thông trong CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hai bên trao đổi để kịp thời giải quyết./.

 

 

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

Đã ký

 

 

 

Trần Quốc Thống

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;                                                                 

- Ban ATGT tỉnh (Sở GT-VT tỉnh);

- LĐLĐ huyện, (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương,

- Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Trang thông tin điện tử, Fanpage Công đoàn Sóc Trăng;

- Lưu: Ban TG-NC, VP.