LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG- SỞ TƯ PHÁP

TỈNH VĨNH PHÚC

                

Số:      05    - KHPH/LĐLĐ-STP

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


          Vĩnh Phúc, ngày    23   tháng 8  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

 

         

         Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, đoàn viên công đoàn về pháp luật lao động và phòng, chống dịch Covid-19,  Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và thiết thực chung sức cùng chính quyền đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo nhiều kênh đa dạng để đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

 - Nội dung thi thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp; tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh tham gia.

- Phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện thông tin khác.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG 

1Đối tượng tham gia dự thi: 

Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban Tổ chức và bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

2. Nội dung: 

Thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

3. Thông điệp:

“Công nhân, viên chức, lao động chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình”

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Hình thức tổ chức thi:

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến với 4 tuần thi, mỗi tuần 01 thí sinh được tham gia thi tối đa là 3 lần với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng. Mỗi câu hỏi có 03 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 30 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 01 điểm. Tổng điểm cho mỗi lần thi là 20 điểm.

2. Cách thức thi

Thí sinh dự thi thực hiện các bước sau: 

Bước 1:  Thí sinh chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập Hội thi:

- Nhấp vào link: (có công văn hướng dẫn cụ thể trước khi mở thi)

- Tại Trang thông tin điện tử cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi.

- Quét Mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (trên android) bên dưới để truy cập vào cuộc thi.

Bước 2: Tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi

Bước 3: Vào thi 

- Nhập thông tin cá nhân nhằm mục đích thống kê đối tượng tham gia;

- Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở trực thuộc để thí sinh tự chọn. Mục đích là thống kê số lượng thí sinh theo huyện, thành phố hoặc ngành để tính giải tập thể.

Bước 4: Trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình, chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 30 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh  trả lời đủ 20 câu hỏi.

Bước 5: Gửi kết quả, phần mềm sẽ tự động cho thí sinh biết kết quả của mình (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi, vị trí của mình trên tổng số thí sinh đã dự thi đến thời điểm hiện tại).

Sau đó, màn hình sẽ hiện dòng chữ “Liên đoàn Lao động- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi, hẹn gặp lại ở tuần thi tiếp theo”.

Lưu ý: Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 03 lần thi/tuần. Khi thí sinh dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo “Thí sinh đã hết lượt tham dự”. Thí sinh phải đợi đến tuần kế tiếp mới có thể tiếp tục dự thi. Nếu thi sinh tham gia đủ 3 lần thi/1 tuần thì hệ thống sẽ tính điểm số cao nhất để xếp giải thưởng cho thí sinh.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải, công bố trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc và báo cáo Ban tổ chức cuộc thi về số thí sinh dự thi. 

3. Thời gian tổ chức

Cuộc thi được tổ chức gồm:

- Cuộc thi tuần: Diễn ra trong 03 tuần, bắt đầu từ 04/10/2021 đến 24/10/2021. Cụ thể như sau:

 + Tuần 1:  Bắt đầu từ 07h00  ngày 04/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày 10/10/2021  mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;

+ Tuần 2: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày 17/10/2021 mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;

+ Tuần 3: Bắt đầu từ 07h00 ngày 18/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày 24/10/2021 mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;

- Cuộc thi chung kết: Diễn ra trong 01 tuần, bắt đầu từ 07h00 ngày 25/10/2021 dành riêng cho 54 thí sinh đã đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích của 3 tuần trên; kết thúc và đóng hệ thống vào 21h00 ngày 31/10/2021.

4. Cơ cấu và phương thức trao giải thưởng

a) Giải thưởng

- Giải tuần: Thí sinh đạt giải là người có tổng điểm cao nhất trong 1 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất, có thời gian nộp bài sớm nhất được ghi nhận trên hệ thống Myaloha, có câu trả lời dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất với đáp án (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba). 

- Giải Chung kết: Là thí sinh có đạt giải cao nhất trong tuần thi chung kết.

Trong trường hợp cá nhân bằng điểm nhau, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên kết quả để trao giải.

b) Cơ cấu giải:  

 -  Giải 1 tuần (áp dụng cho cá nhân):

Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Tổng tiền

Giải nhất

1

1.000.000

1.000.000

Giải nhì

2

800.000

1.600.000

Giải ba

5

500.000

2.500.000

Giải khuyến khích

10

300.000

3.000.000

Tổng cộng

8.100.000

Tổng tiền thưởng của 3 tuần 8.100.000 x 3 = 24.300.000đ

- Giải chung kết (áp dụng cho cá nhân):

Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Tổng tiền

- Giải nhất

1

2.000.000

2.000.000

- Giải nhì

2

1.500.000

3.000.000

- Giải ba

5

1.000.000

5.000.000

- Giải khuyến khích

5

   500.000

2.500.000

Tổng cộng

12.500.000

 

c) Phương thức trao giải:

- Sau mỗi đợt thi tuần, Ban tổ chức cuộc thi trao tặng phần thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cho thí sinh đạt giải.

- Dự kiến trao giải chung kết cuộc thi vào ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2021.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức cuộc thi từ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

Là cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi, có nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi, Thể lệ cuộc thi và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Giao Ban Tuyên giáo – Nữ công cơ quan thường trực của cuộc thi: Tham mưu trực tiếp các nội dung triển khai cuộc thi và phát động cuộc thi đến các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnhTriển khai hoạt động truyền thông về cuộc thi gồm: thiết kế ảnh bìa để phổ biến, tuyên truyền trên internet và mạng xã hội, các bài viết tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra cuộc thi; cập nhật thường xuyên kết quả cuộc thi. Tham mưu thành lập Ban tổ chức; ban hành quyết định và giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi; tổng kết và trao giải cuộc thi theo Kế hoạch; phối hợp với Ban Tài chính hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

2. Sở Tư Pháp 

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với các Liên đoàn lao động các huyện, thành phố vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi.

- Tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.

- Cấp kinh phí tổ chức cuộc thi từ nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết sô 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2021.

- Giao phòng phổ biến, giáo dục pháp luật làm đầu mối phối hợp với Ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Chuẩn bị nội dung ngân hàng câu hỏi, đáp án để tổ chức cuộc thi đảm bảo chính xác, hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

3.  Liên đoàn lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu công nghiệp; Công đoàn cơ sở trực thuộc

Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi; đảm bảo sức lan tỏa; phấn đấu có ít nhất 20% đoàn viên, CNVCLĐ trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.  Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bắc

TM. BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trịnh Thị Thoa

 

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (b/c);

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở Tư pháp, LĐLĐ tỉnh (c/đ);

- Các đơn vị liên quan của Sở Tư pháp và LĐLĐ tỉnh (t/h); 

- Các phòng Tư pháp huyện; LĐLĐ các huyện, thành phố; 

CĐ ngành; CĐ các KCN; CĐCS TT (t/h);

- Lưu: VP, TP, TG-NC./.