TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/KH-LĐLĐ

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp

tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026”

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 110/KH-LĐLĐ ngày 02/3/2021 của LĐLĐ tỉnh về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021,Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026trong đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) tỉnh Bình Định năm 2021, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Tuyên truyền để cán bộ, ĐV&NLĐ nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác đi bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Các cấp công đoàn cần tích cực tuyên truyền, vận động ĐV&NLĐ tham gia để cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, ĐV&NLĐ và đạt kết quả cao, đảm bảo chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch số 110/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh.

II. TÊN CUỘC THI

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026” (gọi tắt là Cuộc thi).

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng

- ĐV&NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Thành viên của Ban Tổ chức Cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm thi trực tuyến, cán bộ công đoàn tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh không được tham gia thi.

2. Hình thức thi

Cuộc thi tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bình Định và trang facebook Công đoàn Bình Định.

Thí sinh tham gia cuộc thi trả lời câu hỏi trên máy vi tính hoặc các thiết bị có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh).

3. Cách đăng ký

- Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tại địa chỉ http://congdoanbinhdinh.org.vn trong chuyên mục Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026” hoặc trang fanpage https://www.facebook.com/congdoantinhbinhdinh. Ngoài ra thí sinh có thể quét mã QR code, sau khi quét mã thì có thể truy cập vào giao diện Cuộc thi.

- Để dự thi, thí sinh phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Zalo. Sau đó thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân: họ và tên, số điện thoại, đơn vị.

- Sau khi hoàn thành phần “Thông tin cá nhân” người dự thi sẽ bắt đầu làm bài và trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi thí sinh sẽ lựa chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 30 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó.Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia sẽ trả lời 01 câu hỏi phụ là dự đoán về số người trả lời đúng câu hỏi cuộc thi (là cơ sở để xếp loại khi có nhiều người cùng trả lời đúng như nhau).

- Cách thức đăng ký thi, hình thức thi, giải thưởng, trao giải được quy định chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi.

4. Nội dung thi

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Thời gian tổ chức

- Phát động cuộc thi:  Từ ngày 15/4/2021 - 30/4/2021.

- Thời gian tổ chức thi:

+ Đợt 1:Từ8h00 ngày 01/5/2021 đến 16h00 ngày 10/5/2021 (thi tìm hiểu Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026).

+ Đợt 2:Từ8h00 ngày 11/5/2021 đến 16h00 ngày 20/5/2021 (thi Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII).

IV. GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chia làm 2 bảng dành cho khối Hành chính sự nghiệp và khối Doanh nghiệp. Mỗi khối sẽ có các giải cho cá nhân (nhất, nhì, ba, khuyến khích) bao gồm tiền thưởng và giấy chứng nhận; cá nhân đạt giải nhất được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Mỗi đợt sẽ có một bộ giải trao riêng.

Sau 2 đợt thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải tập thể cho các công đoàn cấp trên cơ sở có số lượng và tỷ lệ thí sinh tham gia đông nhất, kèm theo Bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Ngoài ra, tuỳ tình hình thực tế có thể có 1 số giải phụ của Cuộc thi.

V. KINH PHÍ (Có dự trù kinh phí riêng)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công tham mưu các nội dung liên quan đến cuộc thi, xây dựng kế hoạch, thể lệ, câu hỏi, dự trù kinh phí và các quy định chi tiết tổ chức cuộc thi; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Tổ biên soạn đề, Tổ thư ký Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi; phối hợp mở chuyên mục Cuộc thi trực tuyến để cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo và đăng tải các tin bài liên quan đến cuộc thi, kết quả thi trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bình Định.

- Ban Tuyên giáo - Nữ công phối hợp với Văn phòng xây dựng dự trù kinh phí và phối hợp với các ban LĐLĐ tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức tốt cuộc thi theo kế hoạch đề ra.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc

Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi, chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo và tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐV&NLĐ của địa phương, ngành, đơn vị tích cực tham gia, phấn đấu đạt giải, góp phần vào thành công của cuộc thi. Khuyến khích các đơn vị có thêm giải thưởng cho cá nhân, tập thể của cấp mình để tăng tính hấp dẫn cho Cuộc thi.

Phổ biến kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến từng CĐCS trực thuộc, từng ĐV&NLĐ; hướng dẫn các bước truy cập, đăng ký dự thi, tham gia làm bài thi (Mọi thông tin về cuộc thi được đăng trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026 trong ĐV&NLĐ tỉnh Bình Định năm 2021. Đề nghị Văn phòng và các Ban LĐLĐ tỉnh, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Các vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ với Ban Tuyên giáo - Nữ công qua số điện thoại 0256 3792596.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Dân vận, Ban TG Tỉnh ủy (b/c);

- Ban TG TLĐ (b/c);

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Văn phòng và các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh;         

- Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 Đã ký

 

Nguyễn Mạnh Hùng