Quản trị viên
27/05/2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

“Tuổi trẻ Công an Cà Mau khát vọng học tập, làm theo Bác”

-------------

 

Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/ĐUCA ngày 31/3/2022, Công văn số 223-CV/ĐUCA ngày 20/4/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Công an trong tỉnh; Kế hoạch số 197/KH-CAT-PX03 ngày 06/9/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022); Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 16/01/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng năm 2022; Quyết định số 270/-TĐTN-VP ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi các Huyện, Thành đoàn và tương đương năm 2022.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tuổi trẻ Công an Cà Mau khát vọng học tập, làm theo Bác”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Cà Mau lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 19/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

3. Thông qua cuộc thi, tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khoá, để đoàn viên thanh niên hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác, nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Đoàn.

4. Các cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên Công an huyện, thành phố tích cực triển khai cuộc thi đến toàn thể đoàn viên thanh niên tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Tên gọiCuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tuổi trẻ Công an Cà Mau khát vọng học tập, làm theo Bác”.


2. Đối tượng dự thi 

- Mời cán bộ, chiến sĩ Công an trong, ngoài tỉnh tham gia

- Mời đoàn viên thanh niên ngoài Ngành và Nhân dân tham gia

- Đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên Công an huyện, thành phố bắt buộc tham gia.

* Thành viên Ban Tổ Chức, Tổ Thư ký được quyền tham gia hưởng ứng Cuộc thi, nhưng không được xét tặng giải thưởng. 


3. Nội dung thi

Các nội dung có liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm, bài viết về Bác; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm:

- Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

- Tài liệu Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành;

- Tài liệu chuyên đề CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc do Đảng ủy CATW ban hành;

- Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”;

- Cuốn sách “130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam” của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành;

- Cuốn sách “Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và cuốn sách “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Thông tin truyền thông xuất bản.

- Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Di chúc”; "Dân vận”, "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; "Sửa đổi lối làm việc”; "Đạo đức cách mạng”. 

- Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thế hệ trẻ, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách cho đời sau.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên web “myaloha.vn”; thí sinh dự thi phải vào Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh hoặc Zalo Công an tỉnh hoặc Fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Cà Mau, truy cập vào đường link “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tuổi trẻ Công an Cà Mau khát vọng học tập, làm theo Bác” để liên kết đến trang web “myaloha.vn”, thực hiện các bước theo hướng dẫn và tham gia trả lời câu hỏi dự thi.

- Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website. Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải, không công nhận kết quả đối với người dự thi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai thực tế.

2. Cách thức thi, cách tính điểm

2.1 Cách thức thi:

- Thí sinh tham gia dự thi hình thức trắc nghiệm trực tuyến tính thời gian và câu hỏi dự đoán kết quả.

- Hệ thống câu hỏi gồm 294 câu, mỗi gói câu hỏi gồm 20 câu trắc nghiệm được trộn ngẫu nhiên và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 20 phút; mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, hoàn thành đúng tất cả 20 câu hỏi được 100 điểm. Bài dự thi được xem là hợp lệ khi hoàn thành đầy đủ số câu hỏi trong thời gian quy định.

- Cuộc thi tổ chức 03 tuần độc lập. Mỗi thi sinh được tham gia tối đa 03 lượt/ đợt thi tuần.

2.2 Cách tính điểm:

Thứ tự căn cứ để xét giải thưởng như sau:

- Trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất, trong thời gian ngắn nhất (ghi nhận trên hệ thống trang web Myaloha).

- Thời gian tham gia thi sớm hơn.

- Dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượng người tham gia trả lời đúng các câu hỏi của Cuộc thi.

IV. THỜI GIAN THI

Cuộc thi tổ chức từ 08 giờ ngày 30/5/2022 đến 20 giờ ngày 19/6/2022. Gồm 03 đợt thi tuần. Cụ thể:

- Đợt 1: Từ 08 giờ ngày 30/5/2022 đến 20 giờ ngày 05/6/2022.

- Đợt 2: Từ 08 giờ ngày 06/6/2022 đến 20 giờ ngày 12/6/2022.

- Đợt 3: Từ 08 giờ ngày 13/6/2022 đến 20 giờ ngày 19/6/2022.

V. THÀNH LẬP BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ CUỘC THI

1. Ban Giám khảo cuộc thi

- Kính mời Thượng tá Hồ Việt Triều, PGĐ CA tỉnh         - Trưởng ban;

- Kính mời Trung tá Đoàn Minh Nghĩa, Trưởng PX03 - Phó Trưởng ban;

- Kính mời Thiếu tá Lê Văn Nhựt, Phó Trưởng PX03       - Thành viên;

- Đồng chí Phạm Trường An, Bí thư ĐTN CA tỉnh          - Thành viên.

Ban Giám khảo có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kết quả cuộc thi đảm bảo khách quan, trung thực; căn cứ danh sách cá nhân do Tổ Thư ký đề xuất, quyết định công nhận kết quả và khen thưởng.

2. Tổ Thư ký

- Đồng chí Đỗ Nhật Minh, Phó Bí thư ĐTN CA tỉnh        - Tổ trưởng;

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân, UV BTV ĐTN CA tỉnh - Thành viên.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ soạn thảo bộ câu hỏi, đáp án, tổ chức cuộc thi theo Kế hoạch; tổng hợp số lượng thí sinh tham gia hằng tuần để báo cáo Trưởng Ban Tổ chức; đề xuất khen thưởng các cá nhân đạt giải thưởng hằng tuần và thông báo trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, Zalo Công an tỉnh và Fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Cà Mau.

VI. GIẢI THƯỞNG

Kính đề xuất Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải hằng tuần (03 tuần). Cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất: Giấy khen, kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì: Giấy khen, kèm theo tiền thưởng 700.000 đồng.

- 03 giải Ba: Giấy khen, kèm theo tiền thưởng 500.000 đồng.

- 04 giải Khuyến khích: Giấy khen, kèm theo tiền thưởng 300.000 đồng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đề xuất kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện, tổng kết, đề xuất khen thưởng.

2. Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên Công an huyện, thành phố Cà Mau chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai sâu rộng tới cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia, hướng ứng Cuộc thi./.

   

Chia sẻ từ đơn vị tổ chức