CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
“NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀ
 HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA”
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021
THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ CUỘC THI "NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA"
(Tuần thứ Ba, từ ngày 24/5 đến 30/5/2021)
Tên thí sinhĐơn vịThời gian làm bàiNgày
 nộp bài
Thời gian nộp bàiSố câu trả lời/câu hỏiĐạt 
giải
Số điện thoại
Nguyễn Hữu NhânCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2627/05/202121:4720/20Nhất0939512111
Chiêm Việt HàCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2725/05/202116:3320/20Nhất0907616741
Nguyễn Hoàng MinhCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2727/05/202121:2120/20Nhất0918387347
Nguyễn Văn DũngCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2827/05/202121:5920/20Nhất0918125546
Hà Anh KhoaCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2925/05/202110:4120/20Nhất0947679333
Phạm Hồng ChiCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2925/05/202112:1620/20Nhì0917656754
Nguyễn Thị Trúc GiangCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2925/05/202115:1320/20Nhì0985916689
Trần Thị Huyền TrânCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2925/05/202115:4920/20Nhì0785464464
Trần Thị Mỹ AnhCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:2925/05/202122:0620/20Nhì0918886345
Nguyễn Thị Kim ThùyCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3025/05/202115:3220/20Nhì0976541989
Trần Thị Kim ThoaCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3125/05/202114:2120/20Nhì0985861980
Lương Hoàng Trúc LamCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3125/05/202115:0220/20Nhì0907156152
Nguyễn Thanh TùngCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3125/05/202115:0720/20Nhì0944458239
Lê Thị Hồng CúcCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3225/05/202114:1520/20Ba0936165167
Nguyễn Tấn LợiCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3225/05/202121:3320/20Ba0348841769
Nguyễn Thuý HằngCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3226/05/202109:5720/20Ba0908255304
 Nguyễn Thị LẹCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3324/05/202110:4620/20Ba0979356885
Nguyễn Thị Hải HàCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3325/05/202112:0220/20Ba0961051664
Võ Thanh PhongCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3325/05/202113:2720/20Ba0988866271
Trần Mỹ HiềnCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3425/05/202111:4320/20Ba0986141142
Lê Thanh SangCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3425/05/202115:4420/20Ba0975285475
Vũ Thị Hồng ThắmCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3426/05/202108:5120/20Ba0939090404
Phạm Thị Ngọc ThuCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3525/05/202109:3120/20Ba0907076883
Nguyễn Đức TâmCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3526/05/202113:0320/20Ba0918254669
Nguyễn Đình LộcCĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam00:00:3624/05/202116:0720/20Ba0939040979
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI