CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

“NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀ

 HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA”

 


Số        /TL-CĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 22  tháng  4  năm 2021

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi  “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-CĐVC ngày 19/4/2021 ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta” (sau đây gọi là Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 129/QĐ-CĐVC ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta” như sau:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI,  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1Tên gọi: Cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta”.

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

3. Đối tượng tham gia

- Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Thành viên của Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm thi trực tuyến không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi: Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng thi như sau: 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính, điện thoại dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam. 

Vòng 2: Sau khi kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 15 người đạt giải nhất hàng tuần vào thi Vòng 2. 

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Cách thức dự thi và thời gian tổ chức thi Vòng 1

1.1. Hình thức và công nghệ tổ chức thi

- Cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn qua cổng thi trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã được kiểm duyệt lỗ hổng bảo mật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về các yếu tố bảo mật đầu vào, đầu ra của hệ thống; được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thi và tổ chức thi trực tuyến. Nhiều năm qua, Myaloha đã tổ chức hàng nghìn cuộc thi lớn, nhỏ cho nhiều cơ quan, tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp và trường học.

 - Cuộc thi có 03 đợt thi, mỗi đợt thí sinh được dự 03 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm. Tổng điểm cho mỗi lần thi là 20 điểm.

1.2. Cách thức thi

Thí sinh dự thi thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Thí sinh chọn một trong ba cách thức sau để truy cập Cuộc thi:

- Nhấp vào link: https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/nghi-quyet-dai-hoi-dang-va-hanh-dong-cua-chung-ta-7252

- Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam (http://www.congdoanvienchucvn.org.vn/home chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi (https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/nghi-quyet-dai-hoi-dang-va-hanh-dong-cua-chung-ta-7252).

- Ngoài ra thí sinh có thể quét Mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (trên android) bên dưới để truy cập vào cuộc thi.

Bước 2: Tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi.

Bước 3: Vào thi 

- Nhập thông tin cá nhân nhằm mục đích thống kê đối tượng tham gia;

- Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 61 công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Mục đích là thống kê số lượng thí sinh theo các đơn vị để tính giải tập thể.

Bước 4: Trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình, chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh trả lời đủ câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ.

Bước 5: Gửi kết quả, phần mềm sẽ tự động cho thí sinh biết kết quả của mình (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi, vị trí của mình trên tổng số thí sinh đã dự thi đến thời điểm hiện tại).

Sau đó, màn hình sẽ hiện dòng chữ “Công đoàn Viên chức Việt Nam cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi, hẹn gặp lại ở tuần thi tiếp theo”.

Lưu ý: Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 03 lần thi/đợt (tương đương với 03 lần thi/1 tuần). Khi thí sinh dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo “Thí sinh đã hết lượt tham dự”. Thí sinh phải đợi đến tuần kế tiếp mới có thể tiếp tục dự thi.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải, công bố trên trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam và báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về số thí sinh dự thi. 

1.3. Thời gian tổ chức

- Thời gian: Bắt đầu từ 07h00  ngày 10/5/2021 đến 21h00 ngày 30/5/2021.

- Cuộc thi được tổ chức gồm 3 tuần, mỗi tuần có 3 lần thi. Cụ thể như sau:

+ Tuần 1: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 10/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 16/5/2021;

+ Tuần 2: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 17/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 23/5/2021;

+ Tuần 3: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 24/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 30/5/2021.

1.4. Cơ cấu và phương thức trao giải thưởng Vòng 1

1.4.1.  Giải thưởng

- Giải tuần: Thí sinh đạt giải là người có điểm cao nhất trong 1 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhấtcó câu trả lời dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất với đáp án (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba).

Lưu ý: Nếu thi sinh có 3 lần/1 tuần thì chỉ tính điểm 1 lần có điểm cao nhất.

- Giải đặc biệt (giải tháng):

+ Cá nhân: Là thí sinh có số lần đạt giải tuần nhiều nhất, cao nhất.

+ Tập thể: Là các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có số lượng thí sinh dựthi cao nhất, trong trường hợp 2 tập thể có số lượng thí sinh dự thi bằng nhau thì tính theo tỷ lệ số thí sinh dự thi trên tổng số đoàn viên.

Trong trường hợp cá nhân hoặc tập thể bằng điểm nhau thì xét trên kết quả câu hỏi phụ có đáp án chính xác nhất.

1.4.2. Cơ cấu Giải

-  Giải tuần (áp dụng cho cá nhân):

Tên giải

Số lượng

 Mức thưởng

Giải nhất

5

1.000.000

Giải nhì

8

800.000

Giải ba

12

500.000

 

-       Giải đặc biệt (giải tháng - áp dụng cho cá nhân và tập thể):

 

Tên giải

Số lượng

 Mức thưởng

1. Giải cá nhân

1

1.500.000

2. Giải tập thể

 

 

- Giải nhất

1

2.500.000

- Giải nhì

1

1.500.000

- Giải ba

1

800.000

ơ

1.4.3. Phương thức trao giải

Sau mỗi đợt thi Tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi gửi phần thưởng và giấy chứng nhận của Công đoàn Viên chức Việt Nam tới các công đoàn trực thuộc có thí sinh đạt giải để tổ chức trao tặng.

Trên cơ sở kết quả cuộc thi, cũng như căn cứ số lượng thí sinh dự thi và chất lượng bài thi, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ quyết định số lượng giải thưởng và hình thức tổ chức trao giải đặc biệt (giải tháng) cho các tập thể và cá nhân.

2. Cách thức thi và thời gian tổ chức thi Vòng 2

2.1. Cách thức thi Vòng 02

- Kết thúc thi Vòng 1, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 15 thí sinh đạt giải nhất tuần vào thi Vòng 2.

- 15 thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và một đoạn luận không quá 1.000 từ (đề xuất các giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống).

- Căn cứ vào kết quả chấm thi Ban Tổ chức chọn ra 07 thí sinh có số điểm cao nhất để tiếp tục thi trực tiếp trên sân khấu (trường hợp nhiều thí sinh có số điểm bằng nhau cùng xếp thứ 07 thì Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định số lượng vào thi trực tiếp). 

* Cách thức thi trực tiếp trên sân khấu (dành cho 07 thí sinh) - Mỗi thí sinh dự thi 10 phút gồm:

- Phần giới thiệu: 01 phút;

 - Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian trả lời 02 phút.

- Thí sinh thi hùng biện (bài hùng biện 7 phút, thí sinh chọn nội dung quan trọng của Ngành đề cập trong Nghị quyết và giải pháp đưa chủ trương đó vào cuộc sống, vào thực tiễn hoạt động của Ngành).

* Lưu ý: Phần thi này có phụ họa, đạo cụ, hình ảnh minh họa nhưng chỉ có người thi thực hiện.

 2.2. Thời gian tổ chức thi

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/2021).

2.3. Cơ cấu giải thưởng

Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Giải đặc biệt

01

5.000.000

Giải nhất

01

3.500.000

Giải nhì

02

2.500.000

Giải ba

03

1.500.000

Giải khuyến khích

08

1.000.000

 

Ngoài giải thưởng cá nhân, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ chọn trao 3-5 giải thưởng tập thể cho các công đoàn trực thuộc có 100% số đoàn viên dự thi, công đoàn có số người dự thi nhiều nhất và công đoàn có số người dự thi chiếm tỷ lệ cao trên tổng số đoàn viên. Mức thưởng từ 1.000.000 đồng - 3.000.000 đồng.

IV. BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Viên chức Việt Nam là bộ phận Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. Trong quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các cấp công đoàn và thí sinh dự thi liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Chuyên viên Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Viên chức Việt Nam;  số điện thoại: 0977.359.866; Email:bantgnccdvcvn@gmail.com để được giải đáp.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi công bố kết quả, nếu có bất kỳ kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nào về kết quả cuộc thi, các tập thể, cá nhân liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi qua Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Viên chức Việt Nam. Quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không giải quyết. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Thể lệ này và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta”. Những phát sinh ngoài quy định trong Thể lệ này do Ban Tổ chức Cuộc thi bàn bạc, thống nhất quyết định.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực BTV CĐVCVN;

- Các CĐ trực thuộc CĐVCVN;

- Ban Tổ chức Cuộc thi;

- Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Văn Đông