LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến "Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn 

trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang” năm 2021

(ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ - BTC của Ban Tổ chức Hội thi)

 

1. Đối tượng dự thi

1.1. Đối tượng được tham gia: Là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

1.2. Đối tượng không được tham gia: Là thành viên Ban Tổ chức, Ban soạn thảo câu hỏi, Thư ký cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

2. Nội dung thi

Nội dung thi gồm các kiến thức, quy định pháp luật trong Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và một số văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành có liên quan; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

3. Hình thức và thời gian thi

3.1. Hình thức thi và tính điểm

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên nền tảng thi trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi được tổ chức gồm 04 tuần thi, trong mỗi tuần thi, thí sinh được tham gia không giới hạn số lần dự thi và chỉ được tính kết quả cho lần thi có kết quả tốt nhất.

Mỗi lần thi, thi sinh tham dự sẽ trả lời có 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm. Các câu hỏi được trộn, chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi và thay đổi theo từng lần thi. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 3 đến 4 đáp án và chỉ có duy nhất 01 đáp án đúng. Thang điểm tối đa cho mỗi lần thi là 20 điểm. 

Thời gian làm bài một lần thi không quá 20 phút (thời gian sẽ được đếm ngược, khi hết thời gian làm bài, phần mềm sẽ tự động kết thúc bài dự thi của thí sinh), trong quá trình làm bài thí sinh có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó.

3.2. Thời gian thi

* Thời gian thi thử: Ban Tổ chức Hội thi sẽ kích hoạt phần mềm để các thí sinh tham gia dự thi thử từ ngày 15/9/2021 đến 17h00 phút ngày 19/9/2021.

* Thời gian thi chính thức: Bắt đầu từ 08h00 phút ngày 20/9 đến 17h00 phút ngày 20/10/2021. Gồm 4 tuần thi, cụ thể như sau:

- Tuần thi thứ nhất: từ 08 giờ ngày 20/9/2021 đến 17 giờ ngày 26/9/2021.

- Tuần thi thứ hai: từ 08 giờ ngày 27/9/2021 đến 17 giờ ngày 03/10/2021.

- Tuần thi thứ ba: từ 08 giờ ngày 04/10/2021 đến 17 giờ ngày 10/10/2021.

- Tuần thi thứ tư: từ 08 giờ ngày 11/10/2021 đến 17 giờ ngày 20/10/2021.

Thời gian thi của các tuần thi sẽ được hiển thị trên Cổng cuộc thi.

4Cách tính giải và cơ cấu giải thưởng

4.1. Giải thưởng tuần:

* Giải thưởng tuần được tính căn cứ trên kết quả thi được công nhận theo thông tin cá nhân đăng kí tham dự với mỗi thí sinh tham gia chỉ tính 01 lần thi có kết quả tốt nhất trong tuần thi và được lấy theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

(1) Lượt thi có tỷ lệ đáp án đúng cao nhất;

(2) Thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất;

(3) Thời gian tham gia dự thi sớm nhất của lượt thi tốt nhất. Thời gian của một lượt dự thi được tính từ khi người dự thi gửi thành công trên phần mềm (tính đến ngày, giờ, phút, giây).

* Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi như sau:

- 01 giải nhất trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 800.000 đồng.

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 600.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 400.000 đồng

4.2. Giải cuộc thi

Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn, trao giải cuộc thi cho các thí sinh tham dự và tập thể như sau:

a. Giải cá nhân:

* Điều kiện, căn cứ để xét giải cuộc thi cho các cá nhân tham gia được lấy theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Thí sinh đã tham gia đủ 4/4 đợt của cuộc thi.

(2) Tổng điểm kết quả thi của 04 đợt thi (mỗi đợt thi chỉ tính 01 lần có kết quả tham gia thi tốt nhất).

(3) Tổng thời gian hoàn thành các bài thi ngắn nhất đáp ứng điều kiện (1) và (2) ở trên.

* Cơ cấu giải cuộc thi gồm:

- 01 giải nhất trị giá 5.000.000 đồng 

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng 

- 06 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng 

- 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Các giải thưởng của cuộc thi gồm tiền thưởng kèm theo giấy chứng nhận của Liên đoàn Lao động tỉnh.

b. Giải tập thể:

Căn cứ tổng số lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thi trực tuyến trong 04 tuần của từng đơn vị, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho tập thể là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số lượt người tham gia thi nhiều nhất và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tỷ lệ lượt người tham gia thi trên tổng số đoàn viên của đơn vị cao nhất (đảm bảo tỷ lệ ít nhất là 30% trở lên), với mức giải thưởng là 5.000.000 đồng/giải. Đồng thời, các tập thể được giải sẽ được cộng điểm thưởng vào dịp chấm điểm xếp loại cuối năm.

Đối với các đơn vị có tỷ lệ tham gia thi trực tuyến dưới 10%/tổng số đoàn viên công đoàn thì sẽ bị trừ điểm vào dịp chấm điểm xếp loại cuối năm.

Kết quả từng tuần thi và cuộc thi sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (https://ldld.bacgiang.gov.vn/)

Khuyến khích các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân của đơn vị mình có thành tích tham gia thi tốt trong các tuần và cả cuộc thi với mức giải thưởng không vượt quá mức giải thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh (Ban Tổ chức sẽ cung cấp dữ liệu kết quả tham gia thi từng tuần của đơn vị nếu đơn vị yêu cầu).

* Lưu ý: Trong trường hợp các tập thể, cá nhân tham dự có kết quả dự thi trùng tất cả các tiêu chí, Ban Tổ chức sẽ họp thống nhất và đưa ra quyết định cuối cùng.

5. Giải quyết khiếu nại 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, thí sinh, các cấp công đoàn có quyền khiếu nại về đối tượng và kết quả thi bằng văn bản giấy. Ban Tổ chức không giải quyết khiếu nại mà không phải là văn bản giấy hoặc quá thời hạn nêu trên. 

Khiếu nại liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo Thể lệ này, những phát sinh ngoài Thể lệ này do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh là quyết định cuối cùng.

6. Một số quy định khác

- Để cuộc thi đạt yêu cầu, mục đích đề ra, đề nghị các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia và tuyên truyền vận động nhiều người tham gia. Trong quá trình dự thi, nếu phát hiện vấn đề nào chưa hợp lý cần góp ý với Liên đoàn Lao động tỉnh để điều chỉnh kịp thời.

- Trong một số trường hợp, Ban Tổ chức cuộc thi có quyền xác minh để xác định người dự thi đúng đối tượng và đảm bảo các quy định theo Thể lệ này./.