LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VĨNH PHÚC

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU BLLĐ NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:        /TL-BTC

 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng 9 năm 2021

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật 

về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 05 - KHPH/LĐLĐ - STP ngày 23/8/2021 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc về Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến với các nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Người dự thi phải là cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.(Trừ thành viên Ban Tổ chức và bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi)

II. NỘI DUNG CUỘC THI

Thi tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2019 và một số quy định phát luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “Công nhân, viên chức, lao động chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình”

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trả lời trắc nghiệm.

Với 4 đợt thi: 3 đợt thi tuần và 1 đợt thi chung kết dành cho các thí sinh đạt giải ở ba tuần thi trước.

- Mỗi đợt thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có 03 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng. 

Thời gian làm bài thi trong vòng 30 phút (tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài. Sau 30 phút, hệ thống thi tự động đóng lại).

- Ở mỗi đợt thi, mỗi người dự thi chỉ được sử dụng 01 tài khoản để thi (dùng  zalo, gmail hoặc facebook). Mỗi tài khoản được tham gia thi tối đa 03 lần/đợt.

 

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

Thí sinh dự thi thực hiện các bước sau: 

Bước 1:Truy cập Hội thi

Thí sinh chọn một trong ba cách sau để truy cập Hội thi:

- Cách 1:Đăng nhập trực tiếp bằng đường link :

 https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/tim-hieu-bo-luat-lao-dong-nam-2019-va-covid-19-14995

- Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QRcode 

+ Đối với hệ điều hành IOS (Iphone): bật chế độ chụp ảnh, hướng màn hình về mã QRcode, bấm chụp ảnh, bấm đồng ý để vào trang dự thi.

+ Đối với hệ điều hành Android (Samsung, Oppo…): vào phần zalo, chọn mục quét QRcode, hướng màn hình về mã QRcode, bấm đồng ý để vào trang dự thi.

Cách 3: Tại Trang thông tin điện tử cơ quan LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi.

Thí sinh chọn đăng nhập qua Zalo, Gmail hoặc Facebook (Lưu ý chọn một hình thức đăng nhập duy nhất cho 03 lần thi trong 01 đợt). Sau khi đăng nhập, người dự thi khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân bắt buộc theo hướng dẫn của ban tổ chức cuộc thi tại phầm mềm cuộc thi. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ.

- Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về ban Tổ chức cuộc thi..

V. CÁCH LÀM BÀI THI 

Bước 1: Sau khi đăng nhập. Thí sinh vào tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi

Bước 2: Vào thi 

- Nhập thông tin cá nhân nhằm mục đích thống kê đối tượng tham gia;

- Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn các KCN và Công đoàn cơ sở trực thuộc để thí sinh tự chọn. Mục đích là thống kê số lượng thí sinh theo huyện, thành phố hoặc ngành để trao giải khi thí sinh đạt giải.

- Trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình, chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 30 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ dự đoán.

Bước 3: Gửi kết quả

Sau khi hoàn thành bài thi, người dự thi nhấp vào ô “Kết thúc”.

Gửi kết quả, phần mềm sẽ tự động cho thí sinh biết kết quả của mình (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi).

Lưu ý: Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 03 lần thi/đợt (tương đương với 03 lần thi/1 tuần). Khi thí sinh dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo “Thí sinh đã hết lượt tham dự”. Thí sinh phải đợi đến tuần kế tiếp mới có thể tiếp tục dự thi.

Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải, công bố trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh và tổ chức trao giải. 

3. Thời gian tổ chức

          Cuộc thi được tổ chức gồm:

- Cuộc thi tuần: Diễn ra trong 3 đợt mỗi đợt tương ứng với 01 tuần  thi, bắt đầu từ 04/10/2021 đến 24/10/2021. Cụ thể như sau:

 + Tuần 1:  Bắt đầu từ 07h00  ngày 04/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày 10/10/2021  mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;

+ Tuần 2: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày 17/10/2021 mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;

+ Tuần 3: Bắt đầu từ 07h00 ngày 18/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày 24/10/2021 mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;

- Cuộc thi chung kết: Diễn ra bắt đầu lúc 07h00 ngày 25/10/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 31/10/2021 dành riêng cho các thí sinh đã đạt giải của 3 tuần trên.

- Dự kiến trao giải chung kết cuộc thi vào ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2021.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI THI 

- Tiêu chí chấm điểm: trả lời đúng đáp án câu hỏi trắc nghiệm; đảm bảo thời gian thi theo quy định và đưa ra đáp án câu hỏi phụ có số dự đoán gần nhất so với đáp án của ban tổ chức cuộc thi. Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ các câu hỏi và đảm bảo thời gian theo đúng quy định. 

- Điểm bài thi được tính bằng số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi theo quy định là căn cứ xét giải thưởng. Mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm. Trả lời đúng 20 câu thì tổng điểm là 20 điểm. 

- Câu hỏi phụ không tính điểm, chỉ được dùng để lựa chọn bài thi khi có nhiều bài có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng bằng nhau.

- Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời trắc nghiệm đúng bằng nhau thì sẽ căn cứ theo thời gian hoàn thành bài thi để xác định kết quả. Bài thi làm trong thời gian ngắn hơn sẽ được chọn để xét giải.  

- Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời đúng và cùng thời gian hoàn thành thì xét đến câu trả lời của câu hỏi phụ. Bài thi có câu trả lời câu hỏi phụ gần với đáp án nhất sẽ được chọn để xét giải.

- Trường hợp nhiều bài thi có cùng số câu trả lời đúng, cùng thời gian hoàn thành và có câu trả lời phụ giống nhau thì bài thi nào tham gia dự thi trước sẽ được chọn để xét giải (căn cứ vào thời gian tạo bản ghi trong hệ thống dữ liệu của cuộc thi). 

VI. GIẢI THƯỞNG

- Giải tuần: Thí sinh đạt giải là người có tổng điểm cao nhất trong 1 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất, có thời gian nộp bài sớm nhất được ghi nhận trên hệ thống Myaloha, có câu trả lời dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất với đáp án (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba). 

Lưu ý: Nếu thi sinh có 3 lần/1 tuần thì chỉ tính điểm 1 lần có điểm cao nhất.

- Giải Chung kết: Là thí sinh có đạt giải các tuần thi có số điểm cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất.

Lưu ý: Trong trường hợp cá nhân bằng điểm nhau, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên kết quả để trao giải.

-  Cơ cấu giải: Giải 1 tuần(áp dụng cho cá nhân):

Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Tổng tiền

Giải nhất

1

1.000.000

1.000.000

Giải nhì

2

800.000

1.600.000

Giải ba

5

500.000

2.500.000

Giải khuyến khích

10

300.000

3.000.000

Tổng cộng

8.100.000

Tổng tiền thưởng của 3 tuần 8.100.000 x 3 = 24.300.000đ

- Giải chung kết (áp dụng cho cá nhân):

Tên giải

Số lượng

Mức thưởng

Tổng tiền

- Giải nhất

1

2.000.000

2.000.000

- Giải nhì

2

1.500.000

3.000.000

- Giải ba

5

1.000.000

5.000.000

- Giải khuyến khích

5

   500.000

2.500.000

Tổng cộng

12.500.000

 

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI DỰ THI 

Người dự thi tham gia cuộc thi thực hiện đúng quy định của thể lệ cuộc thi. Việc tham gia cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ cuộc thi.

LĐLĐ các huyện, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn các KCN; CĐCS trực thuộctổ chức trin khai cuộc thi, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động và các cá nhân quan tâm tham gia cuộc thi và tuyên truyền cho cuộc thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân. 

Ban Tổ chức cuộc thi chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 05ngày từ ngày công bố kết quả. 

Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử cơ quan LĐLĐ tỉnh, , fanpage Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc.Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm thực hiện.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánhqua: Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh (SĐT: 0211.3841.295; email: cuocthitructuyenvinhphuc@gmail.com)để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

 - TT. LĐLĐ tỉnh (chỉ đạo);

- Các thành viên BTC Cuộc thi (chỉ đạo);

 - LĐLĐ các huyện, thành phố(t/h);

 - Các CĐN,CĐ các KCN, CĐCS trực thuộc(t/h);

 - Lưu VT, Ban TG-NC.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH

Trần Văn Tú