My Aloha
Cuộc thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình được chia làm 4 đợt
Đợt 1: 10/5/2021 đến 21/5/2021. Đợt 2: 24/5/2021 đến 4/6/2021. Đợt 3: 07/6/2021 đến 18/6/2021. Đợt 4: 21/6/2021 đến 02/7/2021
bắt đầu

07h00

21/06/2021

kết thúc

17h00

02/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 18/06/2021

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỢT 4

Thứ ba, 04/05/2021

THỂ LỆ

Thứ hai, 26/04/2021

Bộ luật lao động 2019

Thứ hai, 26/04/2021

Kế hoạch


Đăng ký nhanh: