banner
bắt đầu

08h00

11/10/2021

kết thúc

17h00

20/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

25293
Lượt đăng kí
 • 1 4,191 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 4,186 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 3 2,611 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lạng Giang
 • 4 2,045 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 5 1,791 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 6 1,756 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 7 1,671 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 8 1,528 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 9 1,233 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Thế
 • 10 1,104 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hiệp Hòa
 • 11 841 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 12 709 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 13 701 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 14 372 thí sinh tại Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 15 297 thí sinh tại LĐLĐ huyện Việt Yên
 • 16 166 thí sinh tại Công đoàn ngành Xây dựng
 • 17 89 thí sinh tại Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh
 • 18 35 thí sinh tại Công đoàn ngành Công Thương
Xem thêm
452130
Lượt dự thi
 • 1 145,022 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 131,154 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 3 37,495 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 4 23,935 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 5 21,874 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 6 20,936 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 7 18,239 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lạng Giang
 • 8 15,316 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 9 11,840 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 10 7,471 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 11 4,514 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Thế
 • 12 3,982 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 13 3,117 thí sinh tại Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh
 • 14 2,751 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hiệp Hòa
 • 15 2,039 thí sinh tại LĐLĐ huyện Việt Yên
 • 16 1,419 thí sinh tại Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 17 850 thí sinh tại Công đoàn ngành Xây dựng
 • 18 176 thí sinh tại Công đoàn ngành Công Thương
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thuý Quỳnh-TH Đa Mai
 • 2Trần Thị Nhàn-TH Đa Mai
 • 3Lê Quang Hiển-TH Đa Mai
 • 4Hoàng Thị Trang MNTTCT
 • 5Nguyễn Thị Mai Hương - MNTTCT-TY
 • 6Vi Thị Quỳnh TH Đa Mai
 • 7Hoàng Thị Tình MNTTCT
 • 8Thân Thị Ánh MNTTCT
 • 9Nguyễn Thị Thảo MNTT
 • 10Lê Quang Hiển-TH Đa Mai
 • 11Phạm Anh Tuấn
 • 12Doãn Thị Kiều Oanh-TH Đa Mai
 • 13Vũ Thị Thu Hương-TH Đa Mai
 • 14Nông Thị Uyên-TH Đa Mai
 • 15Trần Thị Huyền
 • 16Cẩm Vân
 • 17Đào Thị Hoa MNTTCT
 • 18Nguyễn Thuý Quỳnh
 • 19Phan Thị Huyền- TH Đa Mai
 • 20Thân Thị Thanh Bình - TH Đa Mai
 • 21Nguyễn Thuý Quỳnh
 • 22Hoàng văn cường
 • 23Trần Thị Nhàn
 • 24Ngô Thị Nguyệt Ánh - TH Đa Mai
 • 25Phan Thị Huệ-TH Đa Mai
 • 26Đồng Thị Hải Yến-TH Đa Mai
 • 27Đồng Thị Hoa-TH Đa Mai
 • 28Trần Thị Nhài-TH Đa Mai
 • 29Nguyễn Thị Khánh-TH Đa Mai
 • 30Nguyễn Thị Thu-TH Đa Mai
 • 31Hoàng Thị Tố Uyên-TH Đa Mai
 • 32Phạm Quốc Trung -TH Đa Mai
 • 33Nguyễn Thị Hương - TH Đa Mai
 • 34Hoàng Văn Long-TH Đa Mai
 • 35Nguyễn Thị Hạnh Thuý _TH Đa Mai
 • 36Nguyễn Thị Loan-TH Đa Mai
 • 37Đoàn Thị Thu Uyên-TH Đa Mai
 • 38Nguyễn Văn Thắng-TH Đa Mai
 • 39Nguyễn Thị Hoàng Anh-TH Đa Mai
 • 40Nguyễn Thị Vân Hà
 • 41Lê Thị Bưởi
 • 42Tinh Hoang
 • 43Phan Thị Huệ-TH Đa Mai
 • 44Vi Thị Quỳnh
 • 45Giáp Thị Đào-TH Đa Mai
 • 46Trần Hoài Nga-TH Đa Mai
 • 47Trịnh Thị Hồng Quyên - TH Đa mai
 • 48Thân Thị Huyền - TH Đa Mai
 • 49Nguyễn Thuỳ Dương MNTTCT
 • 50Đinh Thị Tâm
Xem thêm