banner
Cuộc thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang năm 2021
bắt đầu

08h00

11/10/2021

kết thúc

17h00

20/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

27465
Lượt đăng kí
 • 1 4,567 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 2 4,320 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 3 2,786 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lạng Giang
 • 4 2,227 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5 2,175 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 6 1,853 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 7 1,758 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 8 1,588 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 9 1,397 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Thế
 • 10 1,187 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hiệp Hòa
 • 11 896 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 12 763 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 13 741 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 14 475 thí sinh tại Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 15 361 thí sinh tại LĐLĐ huyện Việt Yên
 • 16 201 thí sinh tại Công đoàn ngành Xây dựng
 • 17 119 thí sinh tại Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh
 • 18 51 thí sinh tại Công đoàn ngành Công Thương
Xem thêm
13714