banner
Cuộc thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang năm 2021
bắt đầu

07h04

20/09/2021

kết thúc

07h04

20/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2120
Lượt đăng kí
 • 1 393 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 390 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 3 372 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 4 221 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 5 176 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
Xem thêm
4308
Lượt dự thi
 • 1 858 lượt thi tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 760 lượt thi tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 3 625 lượt thi tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 4 471 lượt thi tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 5 298 lượt thi tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Vũ Thị Oanh
 • 2Vi Thị Phương
 • 3Trần Minh Phương
 • 4Trần Văn Tài
 • 5Hoang Van Huan
15699