banner
bắt đầu

07h04

20/09/2021

kết thúc

07h04

20/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0
Lượt đăng kí
 • Chưa phân nhóm để thống kê
4308
Lượt dự thi
 • 1 858 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tân Yên
 • 2 760 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Dũng
 • 3 625 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 4 471 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Nam
 • 5 298 thí sinh tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 6 295 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Bắc Giang
 • 7 223 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sơn Động
 • 8 195 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Thế
 • 9 145 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lục Ngạn
 • 10 101 thí sinh tại Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 11 97 thí sinh tại LĐLĐ huyện Việt Yên
 • 12 95 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 13 49 thí sinh tại Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh
 • 14 42 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 15 22 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lạng Giang
 • 16 22 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hiệp Hòa
 • 17 4 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hiệp Hòa
 • 18 4 thí sinh tại Công đoàn ngành Công Thương
 • 19 2 thí sinh tại Công đoàn ngành Xây dựng
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Vũ Thị Oanh
 • 2Vi Thị Phương
 • 3Trần Minh Phương
 • 4Trần Văn Tài
 • 5Hoang Van Huan
 • 6Hoan Hoàng
 • 7Hoàng Thị Hằng
 • 8Nguyễn Thủy
 • 9Nguyễn Thị Hoài
 • 10Đoàn Hạnh
 • 11Nguyễn Thị Thu Hiền
 • 12Hà Trang
 • 13Trần Văn Tài
 • 14Nguyễn Thị Oanh
 • 15Lương Anh Tuấn
 • 16Nguyễn Văn Bắc
 • 17Bắc Nguyễn Văn
 • 18Nguyễn Thị Phương
 • 19Dao Thi Thuy
 • 20Trần Văn Tài
 • 21Nguyễn Văn Bắc
 • 22Nguyễn Văn Tân
 • 23Dụng Tuyển
 • 24Nguyễn Thị Phương
 • 25Nông Văn Phong
 • 26Đỗ Trọng
 • 27Thân Thị Thu Thao
 • 28Lương Quang Hường
 • 29Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • 30Nguyễn Ngọc Trung (Thuế BGI)
 • 31Nguyễn Thị Thoa
 • 32Nông Văn Phong
 • 33hoan nong
 • 34Phạm Thị Thiểm
 • 35Tống Ngọc Mạnh
 • 36Nguyễn Văn Hải
 • 37Nguyễn Thị Bích Hải
 • 38Nguyễn Thị Phương
 • 39Thơ Hoàng Quỳnh
 • 40Nguyễn Ngọc Trung
 • 41Vũ Tùng
 • 42Hoàng Thị Tuần
 • 43phan thị thi
 • 44Lê Đức Hạnh
 • 45Phượng Nguyễn
 • 46Nhi Nguyệt
 • 47Ngô Thanh Thủy
 • 48Nguyễn Minh Hải
 • 49Chu Văn Dân
 • 50Lê Chí Hiếu TPBG
Xem thêm