banner
bắt đầu

08h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28530
Lượt dự thi
 • 1 6,620 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2 6,431 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3 4,325 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4 2,731 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5 2,123 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 6 1,506 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 7 853 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 8 843 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
 • 9 828 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
 • 10 490 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Duyên Hải
 • 11 432 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Ngang
 • 12 378 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Trà Vinh
 • 13 252 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 14 206 thí sinh tại Công ty TNHH MTV XSKT Trà Vinh
 • 15 119 thí sinh tại Công đoàn Khu Kinh tế
 • 16 64 thí sinh tại Viettel Trà Vinh
 • 17 56 thí sinh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Trà Vinh
 • 18 52 thí sinh tại Trường Đại học Trà Vinh
 • 19 39 thí sinh tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh
 • 20 38 thí sinh tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh
 • 21 36 thí sinh tại Công ty CP Trà Bắc
 • 22 26 thí sinh tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong
 • 23 16 thí sinh tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 • 24 13 thí sinh tại Trường CĐ Y tế Trà Vinh
 • 25 11 thí sinh tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 • 26 11 thí sinh tại Công ty Bảo Minh Trà Vinh
 • 27 8 thí sinh tại Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh
 • 28 5 thí sinh tại Công ty Lương thực Trà Vinh
 • 29 3 thí sinh tại Ngân hàng Hợp tác xã Trà Vinh
 • 30 3 thí sinh tại Công ty CP Thủy sản Cửu Long
Xem thêm