My Aloha
Đợt 3
- Đợt 1: từ 08h00 ngày 05/7 - 17h00 ngày 09/7. Đợt 2: 08h00 12/7 - 17h00 ngày 16/7. Đợt 3: 08h00 19/7 - 17h00 ngày 23/7
bắt đầu

08h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28,530 lượt dự thi
 • 1
  6,620 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiểu Cần
 • 2
  6,431 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 3
  4,325 thí sinh tại LĐLĐ huyện Càng Long
 • 4
  2,731 thí sinh tại Công đoàn ngành Giáo dục
 • 5
  2,123 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duyên Hải
 • 6
  1,506 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 7
  853 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trà Cú
 • 8
  843 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Kè
 • 9
  828 thí sinh tại Công ty Điện lực Trà Vinh
 • 10
  490 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Duyên Hải
 • 11
  432 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cầu Ngang
 • 12
  378 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Trà Vinh
 • 13
  252 thí sinh tại Công đoàn ngành Y tế
 • 14
  206 thí sinh tại Công ty TNHH MTV XSKT Trà Vinh
 • 15
  119 thí sinh tại Công đoàn Khu Kinh tế
 • 16
  64 thí sinh tại Viettel Trà Vinh
 • 17
  56 thí sinh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Trà Vinh
 • 18
  52 thí sinh tại Trường Đại học Trà Vinh
 • 19
  39 thí sinh tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh
 • 20
  38 thí sinh tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh
 • Xem thêm

Đăng ký nhanh:

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'redis.so' (tried: /opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so (/opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so.so (/opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: