banner
Hội thi Nghiệp vụ cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang năm 2021
bắt đầu

07h00

25/07/2021

kết thúc

23h59

15/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

6158
Lượt đăng kí
 • 1 992 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cái Bè
 • 2 775 thí sinh tại CĐN Giáo dục
 • 3 713 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
 • 4 549 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 5 500 thí sinh tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 6 436 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Gò Công
 • 7 392 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
 • 8 356 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Cai Lậy
 • 9 288 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Tây
 • 10 272 thí sinh tại LĐLĐ huyện Chợ Gạo
Xem thêm
10540
Lượt dự thi
 • 1 1,740 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cái Bè
 • 2 1,281 thí sinh tại CĐN Giáo dục
 • 3 1,161 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cai Lậy
 • 4 944 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 5 813 thí sinh tại LĐLĐ Tp.Mỹ Tho
 • 6 778 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Gò Công
 • 7 724 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Đông
 • 8 591 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Cai Lậy
 • 9 472 thí sinh tại LĐLĐ huyện Gò Công Tây
 • 10 460 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Toàn Chung
 • 2Nguyễn Mỹ Phụng
 • 3Đoàn Văn Nam
 • 4Tô Hùng Việt
 • 5Trần Văn Lân
 • 6Trầm Thị Thủy Tiên
 • 7Trần Thị Kim Chi
 • 8Hồ Thị Mỹ Phụng
 • 9Phan Thị Hoài Phúc
 • 10Lê Thị Hoa
Xem thêm