My Aloha
Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của Chúng ta
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

21h00

30/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9,410 lượt đăng ký
 • 1
  1,411 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 2
  1,119 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
 • 3
  844 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 4
  470 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
 • 5
  469 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
 • 6
  436 thí sinh tại CĐ Đài Truyền hình Việt Nam
 • 7
  409 thí sinh tại CĐ Văn phòng Quốc hội
 • 8
  385 thí sinh tại CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 9
  372 thí sinh tại CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 10
  338 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • 11
  325 thí sinh tại CĐ Bộ Nội Vụ
 • 12
  294 thí sinh tại CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 13
  239 thí sinh tại CĐ Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
 • 14
  224 thí sinh tại CĐ Bộ Ngoại giao
 • 15
  198 thí sinh tại CĐ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • 16
  182 thí sinh tại CĐ Thông tấn xã Việt Nam
 • 17
  173 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương
 • 18
  165 thí sinh tại CĐ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 19
  144 thí sinh tại CĐ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • 20
  122 thí sinh tại CĐ Văn phòng Chính phủ
 • Xem thêm
17,951 lượt dự thi
 • 1
  3,619 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 2
  1,846 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
 • 3
  1,659 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 4
  790 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
 • 5
  780 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
 • 6
  762 thí sinh tại CĐ Đài Truyền hình Việt Nam
 • 7
  746 thí sinh tại CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 8
  735 thí sinh tại CĐ Văn phòng Quốc hội
 • 9
  728 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • 10
  670 thí sinh tại CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 11
  632 thí sinh tại CĐ Bộ Nội Vụ
 • 12
  544 thí sinh tại CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 13
  371 thí sinh tại CĐ Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
 • 14
  336 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương
 • 15
  302 thí sinh tại CĐ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • 16
  283 thí sinh tại CĐ Bộ Ngoại giao
 • 17
  281 thí sinh tại CĐ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 18
  279 thí sinh tại CĐ Thông tấn xã Việt Nam
 • 19
  268 thí sinh tại CĐ Hội Nông dân Việt Nam
 • 20
  224 thí sinh tại CĐ Văn phòng Chính phủ
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 31/05/2021

KẾT QUẢ TUẦN 3

Thứ hai, 24/05/2021

KẾT QUẢ TUẦN 2

Thứ năm, 20/05/2021

KẾT QUẢ TUẦN 1

Thứ hai, 26/04/2021

Thể lệ


thống kê
9,410

Lượt đăng ký

17,951

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'redis.so' (tried: /opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so (/opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so.so (/opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: