banner
Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của Chúng ta
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

21h00

30/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9560
Lượt đăng kí
 • 1 1,403 thí sinh tại CĐ Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 2 1,135 thí sinh tại CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
 • 3 845 thí sinh tại CĐ Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 4 471 thí sinh tại CĐ Bộ Tài chính
 • 5 469 thí sinh tại CĐ Bộ Tư pháp
 • 6 437 thí sinh tại CĐ Đài Truyền hình Việt Nam
 • 7 408 thí sinh tại CĐ Văn phòng Quốc hội
 • 8 387 thí sinh tại CĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 9 381 thí sinh tại CĐ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 10 341 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • 11 326 thí sinh tại CĐ Bộ Nội Vụ
 • 12 294 thí sinh tại CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 13 237 thí sinh tại CĐ Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
 • 14 228 thí sinh tại CĐ Bộ Ngoại giao
 • 15 209 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương
 • 16 203 thí sinh tại CĐ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • 17 181 thí sinh tại CĐ Thông tấn xã Việt Nam
 • 18 169 thí sinh tại CĐ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 19 146 thí sinh tại CĐ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • 20 123 thí sinh tại CĐ Hội Nông dân Việt Nam
 • 21 122 thí sinh tại CĐ Văn phòng Chính phủ
 • 22 115 thí sinh tại CĐ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • 23 110 thí sinh tại CĐ Thanh tra Chính phủ
 • 24 104 thí sinh tại CĐ Ban Dân vận Trung ương
 • 25 75 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương
 • 26 70 thí sinh tại CĐ Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • 27 57 thí sinh tại CĐ Văn phòng Trung ương Đảng
 • 28 46 thí sinh tại CĐ Cơ quan Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 29 46 thí sinh tại CĐ Đài Tiếng nói Việt Nam
 • 30 45 thí sinh tại CĐ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 31 37 thí sinh tại CĐ Ban Tuyên giáo Trung ương
 • 32 36 thí sinh tại CĐ Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • 33 34 thí sinh tại CĐ Ban Kinh tế Trung ương
 • 34 33 thí sinh tại CĐ Báo Nhân dân
 • 35 27 thí sinh tại CĐ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 • 36 26 thí sinh tại CĐ Hội nhà báo Việt Nam
 • 37 19 thí sinh tại CĐ Ban Tổ chức Trung ương
 • 38 15 thí sinh tại CĐ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 • 39 15 thí sinh tại CĐ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam
 • 40 15 thí sinh tại CĐ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • 41 15 thí sinh tại CĐ Ban Đối ngoại Trung ương
 • 42 11 thí sinh tại CĐ Ủy ban kiểm tra trung ương
 • 43 10 thí sinh tại CĐ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
 • 44 9 thí sinh tại CĐ Ban Nội chính Trung ương
 • 45 9 thí sinh tại CĐ Văn phòng Chủ tịch nước
 • 46 8 thí sinh tại CĐ Uỷ ban dân tộc
 • 47 6 thí sinh tại CĐ Hội Luật gia Việt Nam
 • 48 6 thí sinh tại CĐ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • 49 5 thí sinh tại CĐ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam
 • 50 5 thí sinh tại CĐ Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam
 • 51 5 thí sinh tại CĐ Hội nhà văn Việt Nam
 • 52 4 thí sinh tại CĐ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • 53 4 thí sinh tại CĐ Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
 • 54 4 thí sinh tại CĐ Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
 • 55 4 thí sinh tại CĐ Kiểm toán Nhà nước
 • 56 3 thí sinh tại CĐ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 • 57 3 thí sinh tại CĐ Toà án nhân dân tối cao
 • 58 3 thí sinh tại CĐ Hội Người cao tuổi Việt Nam
 • 59 3 thí sinh tại CĐ Tạp chí Cộng sản
 • 60 2 thí sinh tại CĐ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
 • 61 1 thí sinh tại CĐ Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Xem thêm
7252