banner
TÌM HIỂU 60 NĂM LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN BIÊN (1963 - 2023)
bắt đầu

09h00

01/03/2023

kết thúc

22h00

01/04/2023

cuộc thi sẽ kết thúc trong

12767
Lượt đăng kí
 • 1 1,813 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • 2 1,484 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG NHÉ
 • 3 1,428 thí sinh tại LĐLĐ TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
 • 4 1,357 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN TUẦN GIÁO
 • 5 1,308 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 • 6 1,281 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
 • 7 1,060 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • 8 898 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG ẢNG
 • 9 576 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
 • 10 554 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN NẬM PỒ
 • 11 314 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN TỦA CHÙA
 • 12 271 thí sinh tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG LAY
 • 13 244 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 • 14 88 thí sinh tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH
 • 15 61 thí sinh tại CĐCS CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH
 • 16 5 thí sinh tại CĐCS NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 17 5 thí sinh tại CĐCS BƯU ĐIỆN TỈNH
 • 18 4 thí sinh tại CĐCS ĐIỆN LỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 19 3 thí sinh tại CĐCS CỤC HẢI QUAN TỈNH
 • 20 3 thí sinh tại CĐCS CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÔNG ĐOÀN TỈNH
 • 21 3 thí sinh tại CĐCS TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐIỆN BIÊN
 • 22 2 thí sinh tại CĐCS NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 23 1 thí sinh tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH
 • 24 1 thí sinh tại CĐCS NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • 25 1 thí sinh tại CĐCS CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN
 • 26 1 thí sinh tại CĐCS CÔNG TY XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN
 • 27 1 thí sinh tại CĐCS CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐIỆN BIÊN
Xem thêm
31780
Lượt dự thi
 • 1 5,459 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • 2 3,913 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN MƯỜNG NHÉ
 • 3 3,564 lượt thi tại LĐLĐ TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
 • 4 3,260 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 • 5 3,103 lượt thi tại LĐLĐ HUYỆN TUẦN GIÁO
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Minh Hải
 • 2Le Anh Thai
 • 3Vu Tuyen
 • 4Đạt Tuấn
 • 5Xav Paub Xav Pom
36583