banner
bắt đầu

09h00

28/06/2021

kết thúc

16h00

03/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

187184
Lượt đăng kí
 • 1 54,870 thí sinh tại CĐGD TP. Hồ Chí Minh
 • 2 26,947 thí sinh tại CĐGD TP. Hà Nội
 • 3 20,620 thí sinh tại Khác
 • 4 10,129 thí sinh tại CĐGD tỉnh Phú Thọ
 • 5 9,607 thí sinh tại CĐGD tỉnh Đồng Tháp
 • 6 4,654 thí sinh tại CĐ CQ Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 7 3,842 thí sinh tại CĐGD tỉnh Nghệ An
 • 8 3,235 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh
 • 9 3,222 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Ninh
 • 10 2,568 thí sinh tại CĐGD TP. Cần Thơ
Xem thêm
232813
Lượt dự thi
 • 1 74,513 thí sinh tại CĐGD TP. Hồ Chí Minh
 • 2 28,823 thí sinh tại CĐGD TP. Hà Nội
 • 3 25,215 thí sinh tại Khác
 • 4 13,110 thí sinh tại CĐGD tỉnh Đồng Tháp
 • 5 12,480 thí sinh tại CĐGD tỉnh Phú Thọ
 • 6 5,921 thí sinh tại CĐ CQ Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 7 5,006 thí sinh tại CĐGD tỉnh Nghệ An
 • 8 4,479 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh
 • 9 4,417 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Ninh
 • 10 3,096 thí sinh tại CĐGD tỉnh Lâm Đồng
Xem thêm