My Aloha
Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam
CUỘC THI TUẦN 2. Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án.
bắt đầu

09h00

28/06/2021

kết thúc

16h00

03/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

187,184 lượt đăng ký
 • 1
  54,870 thí sinh tại CĐGD TP. Hồ Chí Minh
 • 2
  26,947 thí sinh tại CĐGD TP. Hà Nội
 • 3
  20,620 thí sinh tại Khác
 • 4
  10,129 thí sinh tại CĐGD tỉnh Phú Thọ
 • 5
  9,607 thí sinh tại CĐGD tỉnh Đồng Tháp
 • 6
  4,654 thí sinh tại CĐ CQ Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 7
  3,842 thí sinh tại CĐGD tỉnh Nghệ An
 • 8
  3,235 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh
 • 9
  3,222 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Ninh
 • 10
  2,568 thí sinh tại CĐGD TP. Cần Thơ
 • 11
  2,385 thí sinh tại CĐGD tỉnh Lâm Đồng
 • 12
  2,303 thí sinh tại CĐGD TP. Hải Phòng
 • 13
  2,208 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Ngãi
 • 14
  2,104 thí sinh tại CĐGD tỉnh Yên Bái
 • 15
  1,658 thí sinh tại CDGD tỉnh Hà Nam
 • 16
  1,478 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Trị
 • 17
  1,367 thí sinh tại CĐGD tỉnh Thái Nguyên
 • 18
  1,234 thí sinh tại CĐGD tỉnh Lào Cai
 • 19
  1,176 thí sinh tại CĐGD tỉnh Điện Biên
 • 20
  1,143 thí sinh tại CD ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Xem thêm
232,813 lượt dự thi
 • 1
  74,513 thí sinh tại CĐGD TP. Hồ Chí Minh
 • 2
  28,823 thí sinh tại CĐGD TP. Hà Nội
 • 3
  25,215 thí sinh tại Khác
 • 4
  13,110 thí sinh tại CĐGD tỉnh Đồng Tháp
 • 5
  12,480 thí sinh tại CĐGD tỉnh Phú Thọ
 • 6
  5,921 thí sinh tại CĐ CQ Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 7
  5,006 thí sinh tại CĐGD tỉnh Nghệ An
 • 8
  4,479 thí sinh tại CĐ Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh
 • 9
  4,417 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Ninh
 • 10
  3,096 thí sinh tại CĐGD tỉnh Lâm Đồng
 • 11
  3,064 thí sinh tại CĐGD TP. Cần Thơ
 • 12
  2,594 thí sinh tại CĐGD tỉnh Yên Bái
 • 13
  2,515 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Ngãi
 • 14
  2,372 thí sinh tại CĐGD TP. Hải Phòng
 • 15
  2,271 thí sinh tại CDGD tỉnh Hà Nam
 • 16
  1,866 thí sinh tại CĐGD tỉnh Lào Cai
 • 17
  1,657 thí sinh tại CĐGD tỉnh Quảng Trị
 • 18
  1,522 thí sinh tại CĐGD tỉnh Thái Nguyên
 • 19
  1,368 thí sinh tại CĐGD tỉnh Điện Biên
 • 20
  1,283 thí sinh tại CĐGD tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


thống kê
187,184

Lượt đăng ký

232,813

Lượt thi

Đăng ký nhanh: