banner
bắt đầu

08h00

25/10/2021

kết thúc

21h00

31/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/10/2021
Đến 21h00 ngày 10/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 11/10/2021
Đến 21h00 ngày 16/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 18/10/2021
Đến 21h00 ngày 24/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 25/10/2021
Đến 21h00 ngày 31/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 04/10/2021
Đến 21h00 ngày 10/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 11/10/2021
Đến 21h00 ngày 16/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 07h00 ngày 18/10/2021
Đến 21h00 ngày 24/10/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 07h00 ngày 25/10/2021
Đến 21h00 ngày 31/10/2021
Trao giải
7967
Lượt đăng kí
 • 1 1,326 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
 • 2 1,143 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
 • 3 1,067 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
 • 4 933 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5 814 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
 • 6 768 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Lạc
 • 7 589 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Đảo
 • 8 425 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên
 • 9 330 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sông Lô
 • 10 181 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
 • 11 176 thí sinh tại CĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc
 • 12 150 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lập Thạch
 • 13 50 thí sinh tại CĐ các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 • 14 8 thí sinh tại CĐ Công ty cổ phần Prime Group
 • 15 7 thí sinh tại CĐCS Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên
 • 16 4 thí sinh tại CĐ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm
15097
Lượt dự thi
 • 1 2,558 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
 • 2 2,174 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
 • 3 1,930 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
 • 4 1,739 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5 1,634 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
 • 6 1,296 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Lạc
 • 7 1,233 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Đảo
 • 8 853 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên
 • 9 674 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sông Lô
 • 10 326 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
 • 11 304 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lập Thạch
 • 12 252 thí sinh tại CĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc
 • 13 84 thí sinh tại CĐ các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 • 14 17 thí sinh tại CĐCS Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên
 • 15 14 thí sinh tại CĐ Công ty cổ phần Prime Group
 • 16 9 thí sinh tại CĐ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm
 • 1Dương Thị Hải
 • 2Vũ Thị Hằng
 • 3Lưu Thị Lân
 • 4Pham Quynh Nga
 • 5Phạm Văn Duẩn
 • 1Đặng Thế Anh
 • 2Đặng Thị Dung
 • 3Trần Thị Ngọc Hà
 • 4NguyễnHương
 • 5Nguyễn Thị Mai Anh
 • 6Nguyễn Thị Hồng Điệp
 • 7Pham Quynh Nga
 • 8Đỗ Văn Suất
 • 9Nguyễn Thị Cúc
 • 10Diep Thị Sang
 • 11Nguyễn Thị Loan
 • 12Nguyên Thi Thuy Hai
 • 13Lê Sỹ Bang
 • 14Nguyễn Văn Hoàn
 • 15ĐỖ HỮU LUẬN
 • 16Trần Thị Thanh
 • 17Bùi Minh Hải
 • 18Đỗ Hà Giang
 • 19Trần Quang Loan
 • 20Dương Bách Thắng
 • 21Dương Thị Hải
 • 22Trần Văn Quân
 • 23Lê Thị Lan
 • 24Trần Thị Thanh
 • 25Lan Tim
 • 26Đặng Thị Thanh Hương
 • 27Lưu Thị Lân
 • 28Nguyễn Xuân Bộ
 • 29Chúc Phương Dương
 • 30Kế Trần
 • 31Vũ Thị Hằng
 • 32Manh Nguyen
 • 33Trần Hùng Trung
 • 34Ngân Nguyễn
 • 35Thảo Đặng
 • 36Vũ Thị Thu
 • 37Huong Thanh
 • 38Cẩm Tú
 • 39Cấn Thị Thanh Dung
 • 40TRần Thị Hồng
 • 41Huong
 • 42Trần Phượng
 • 43Hưng Nguyễn quốc
 • 44Nguyễn thị tuyết mai
 • 45
 • 46Mùa Hói
 • 47Hoàng Thị Cát
 • 48Hương Đặng
 • 49Cù Thị Thu Hiền
 • 50Cường Nguyễn
Xem thêm