banner
Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và Covid-19
bắt đầu

08h00

25/10/2021

kết thúc

21h00

31/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8294
Lượt đăng kí
 • 1 1,365 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bình Xuyên
 • 2 1,154 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Dương
 • 3 1,108 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Vĩnh Yên
 • 4 1,009 thí sinh tại CĐ ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc
 • 5 846 thí sinh tại LĐLĐ huyện Vĩnh Tường
 • 6 776 thí sinh tại LĐLĐ huyện Yên Lạc
 • 7 601 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tam Đảo
 • 8 435 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Phúc Yên
 • 9 349 thí sinh tại LĐLĐ huyện Sông Lô
 • 10 226 thí sinh tại CĐ Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
 • 11 182 thí sinh tại CĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc
 • 12 157 thí sinh tại LĐLĐ huyện Lập Thạch
 • 13 56 thí sinh tại CĐ các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 • 14 11 thí sinh tại CĐCS Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên
 • 15 10 thí sinh tại CĐ Công ty cổ phần Prime Group
 • 16 9 thí sinh tại CĐ ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Xem thêm
14995