banner
TÌM HIỂU CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NHÂN, CÔNG ĐOÀN NĂM 2022
bắt đầu

07h00

02/05/2022

kết thúc

23h59

20/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13522
Lượt đăng kí
 • 1 1,403 thí sinh tại LĐLĐ huyện Núi Thành
 • 2 1,378 thí sinh tại LĐLĐ huyện Đại Lộc
 • 3 1,359 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Tam Kỳ
 • 4 1,149 thí sinh tại LĐLĐ thị xã Điện Bàn
 • 5 1,040 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục
 • 6 884 thí sinh tại LĐLĐ huyện Duy Xuyên
 • 7 719 thí sinh tại LĐLĐ huyện Quế Sơn
 • 8 605 thí sinh tại LĐLĐ thành phố Hội An
 • 9 530 thí sinh tại Công đoàn Y tế
 • 10 529 thí sinh tại Công đoàn Viên chức
 • 11 490 thí sinh tại LĐLĐ huyện Hiệp Đức
 • 12 453 thí sinh tại LĐLĐ huyện Nông Sơn
 • 13 449 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tiên Phước
 • 14 417 thí sinh tại LĐLĐ huyện Phú Ninh
 • 15 386 thí sinh tại LĐLĐ huyện Đông Giang
 • 16 377 thí sinh tại LĐLĐ huyện Nam Giang
 • 17 350 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thăng Bình
 • 18 264 thí sinh tại LĐLĐ huyện Nam Trà My
 • 19 258 thí sinh tại LĐLĐ huyện Bắc Trà My
 • 20 248 thí sinh tại Khác
 • 21 143 thí sinh tại LĐLĐ huyện Phước Sơn
 • 22 40 thí sinh tại LĐLĐ huyện Tây Giang
 • 23 36 thí sinh tại Công đoàn các KKT&KCN
 • 24 15 thí sinh tại Công đoàn Xây dựng
Xem thêm
20024
Lượt dự thi
 • 1 2,189 lượt thi tại LĐLĐ thành phố Tam Kỳ
 • 2 2,076 lượt thi tại LĐLĐ huyện Núi Thành
 • 3 2,053 lượt thi tại LĐLĐ huyện Đại Lộc
 • 4 1,645 lượt thi tại LĐLĐ thị xã Điện Bàn
 • 5 1,494 lượt thi tại Công đoàn Giáo dục
Xem thêm
27163