banner
bắt đầu

07h00

15/11/2021

kết thúc

17h00

19/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
Liên đoàn lao động tỉnh
Ban An toàn giao thông tỉnh
8496
Lượt đăng kí
 • 1 1,978 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 2 1,435 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 885 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 4 674 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 5 542 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 6 533 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 7 490 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 8 458 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 9 427 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 10 312 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 11 290 thí sinh tại CĐ Viên Chức
 • 12 188 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Tú
 • 13 174 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 14 42 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 15 34 thí sinh tại CĐCS Cty CP Công trình Đô thị
 • 16 31 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt
 • 17 20 thí sinh tại CĐCS Cty CP Cấp Nước
 • 18 7 thí sinh tại CĐ các KCN
 • 19 6 thí sinh tại CĐCS Cty CP Vận tải
 • 20 4 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH DintSun VN
 • 21 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng
 • 22 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP Tư vấn - Xây dựng
 • 23 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng Giao thông
 • 24 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP Thủy lợi Sóc Trăng
 • 25 2 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt Nhân Thọ
 • 26 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP IN
 • 27 2 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp
 • 28 2 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Minh
 • 29 1 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV XS.KT
Xem thêm
24329
Lượt dự thi
 • 1 6,407 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 2 5,730 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 2,380 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 4 1,447 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 5 1,235 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 6 1,213 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 7 1,124 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 8 1,039 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 9 998 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 10 883 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 11 680 thí sinh tại CĐ Viên Chức
 • 12 409 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 13 390 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Tú
 • 14 127 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt
 • 15 105 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 16 71 thí sinh tại CĐCS Cty CP Công trình Đô thị
 • 17 39 thí sinh tại CĐCS Cty CP Cấp Nước
 • 18 12 thí sinh tại CĐ các KCN
 • 19 10 thí sinh tại CĐCS Cty CP Vận tải
 • 20 5 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH DintSun VN
 • 21 4 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Minh
 • 22 4 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng Giao thông
 • 23 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng
 • 24 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP Tư vấn - Xây dựng
 • 25 3 thí sinh tại CĐCS Cty CP Thủy lợi Sóc Trăng
 • 26 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP IN
 • 27 2 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp
 • 28 1 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV XS.KT
 • 29 1 thí sinh tại CĐCS Cty CBTS Út Xi-Sóc Trăng
 • 30 1 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt Nhân Thọ
 • 31 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Mía Đường
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Dương Hạ Long
 • 2Trần Thị Lượm
 • 3Đặng Thành Nam
 • 4LAM HUY
 • 5Tùng Lâm Lâm
 • 6Kim Ánh
 • 7Kim Anh Vĩnh Châu
 • 8Macd p2
 • 9Mi Tran
 • 10Thanh tra Nam
 • 11Nắng
 • 12Huy Nhat
 • 13Mi Thảo
 • 14Mơ Ngọc
 • 15Trần Thị Huỳnh Như
 • 16Dương Hạ Long
 • 17Em Toam
 • 18thi hong van kim
 • 19Cao Thanh
 • 20Gió
 • 21A
 • 22Văn Hậu
 • 23Cap Nghi
 • 24Huu Nguyen
 • 25Tuan Dang
 • 26TUNG
 • 27Nguyễn Văn
 • 28Kim Anh
 • 29Trần Thị Lượm
 • 30Dương Hạ Long
 • 31Trần Thị Lượm
 • 32Lâm Minh Thành
 • 33Nguyễn kim Phục
 • 34Lâm Nhật Huy
 • 35Phạm Thị Hồng Xuyen
 • 36Lâm Minh Phụng
 • 37Trần Thị Lượm
 • 38KIM PHỤC
 • 39Nguyễn kim Phục
 • 40Nguyễn kim Phục
 • 41Lê Hoài Nhớ
 • 42Nguyễn kim Phục
 • 43Thái Thị Nguyên
 • 44Nguyễn kim Phục
 • 45Hà Thanh Cường
 • 46Trần Hồng Diễm
 • 47Hồng Vân Kim
 • 48xuan nguyen
 • 49Bo Bo
 • 50Dương Hạ Long
Xem thêm