banner
Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
bắt đầu

08h00

25/05/2021

kết thúc

16h00

03/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10450
Lượt đăng kí
 • 1 1,596 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
 • 2 1,396 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
 • 3 1,287 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
 • 4 1,076 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
 • 5 941 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục tỉnh
 • 6 870 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân
 • 7 647 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ
 • 8 488 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Cát
 • 9 474 thí sinh tại Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 10 415 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
 • 11 346 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tây Sơn
 • 12 307 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 13 291 thí sinh tại Công đoàn Y tế tỉnh
 • 14 99 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vân Canh
 • 15 96 thí sinh tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh
 • 16 80 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Trung ương trên địa bàn tỉnh
 • 17 41 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện An Lão
Xem thêm
7205