My Aloha
Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Cuộc thi có 2 đợt. Đợt 1 đã hoàn thành. Đợt 2 từ 25/5 - 03/6 tìm hiểu nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII
bắt đầu

08h00

25/05/2021

kết thúc

16h00

03/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

10,315 lượt đăng ký
 • 1
  1,590 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
 • 2
  1,385 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
 • 3
  1,280 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
 • 4
  1,073 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
 • 5
  903 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục tỉnh
 • 6
  870 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân
 • 7
  646 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ
 • 8
  482 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Cát
 • 9
  439 thí sinh tại Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 10
  412 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
 • 11
  342 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tây Sơn
 • 12
  298 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 13
  287 thí sinh tại Công đoàn Y tế tỉnh
 • 14
  96 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vân Canh
 • 15
  94 thí sinh tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh
 • 16
  77 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Trung ương trên địa bàn tỉnh
 • 17
  41 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện An Lão
 • Xem thêm
24,007 lượt dự thi
 • 1
  5,664 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn
 • 2
  3,857 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn
 • 3
  2,393 thí sinh tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn
 • 4
  2,357 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phước
 • 5
  1,765 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân
 • 6
  1,535 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ
 • 7
  1,520 thí sinh tại Công đoàn Giáo dục tỉnh
 • 8
  969 thí sinh tại Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 9
  837 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
 • 10
  815 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Phù Cát
 • 11
  655 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Tây Sơn
 • 12
  489 thí sinh tại Công đoàn Viên chức tỉnh
 • 13
  488 thí sinh tại Công đoàn Y tế tỉnh
 • 14
  250 thí sinh tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh
 • 15
  201 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện Vân Canh
 • 16
  149 thí sinh tại Công đoàn cơ sở Trung ương trên địa bàn tỉnh
 • 17
  63 thí sinh tại Liên đoàn Lao động huyện An Lão
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


thống kê
10,315

Lượt đăng ký

24,007

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'redis.so' (tried: /opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so (/opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so.so (/opt/php-fpm/lib/php/extensions/no-debug-zts-20190902/redis.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: