banner
Tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
bắt đầu

09h00

20/04/2022

kết thúc

22h00

20/05/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11295
Lượt đăng kí
 • 1 1,935 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • 2 1,387 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
 • 3 1,323 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 • 4 1,282 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG NHÉ
 • 5 1,134 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
 • 6 724 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NẬM PỒ
 • 7 708 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG CHÀ
 • 8 700 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TỦA CHÙA
 • 9 650 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG ẢNG
 • 10 434 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TUẦN GIÁO
 • 11 336 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 • 12 284 thí sinh tại CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
 • 13 202 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ MƯỜNG LAY
 • 14 89 thí sinh tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH
 • 15 50 thí sinh tại CĐCS CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH
 • 16 44 thí sinh tại CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TỈNH
 • 17 7 thí sinh tại CĐCS CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỌ
 • 18 3 thí sinh tại CĐCS TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH
 • 19 2 thí sinh tại CĐCS CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÔNG ĐOÀN TỈNH
 • 20 1 thí sinh tại CĐCS CỤC HẢI QUAN TỈNH
Xem thêm
27416
Lượt dự thi
 • 1 5,412 lượt thi tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • 2 3,174 lượt thi tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG NHÉ
 • 3 3,009 lượt thi tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 • 4 2,751 lượt thi tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
 • 5 2,703 lượt thi tại CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Xem thêm
25080