banner
TÌM HIỂU NQ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
bắt đầu

07h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8829
Lượt đăng kí
 • 1 2,815 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 1,188 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 1,015 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 745 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 607 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
Xem thêm
30535
Lượt dự thi
 • 1 8,192 lượt thi tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 4,605 lượt thi tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 3,860 lượt thi tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 2,653 lượt thi tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 1,825 lượt thi tại LĐLĐ huyện Trần Đề
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Đặng Thành Nam
 • 2Lý Hoàng
 • 3Ut Be
 • 4Son Phuong
 • 5Phương Sơn
10776