My Aloha
TÌM HIỂU NQ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
bắt đầu

07h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8,861 lượt đăng ký
 • 1
  2,374 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2
  1,184 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3
  995 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4
  731 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5
  606 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 6
  530 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 7
  472 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 8
  469 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 9
  455 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 10
  294 thí sinh tại CĐ Viên Chức
 • 11
  286 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 12
  166 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 13
  154 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 14
  62 thí sinh tại CĐCS Cty CP Công trình Đô thị
 • 15
  44 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Tú
 • 16
  18 thí sinh tại CĐ các KCN
 • 17
  4 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Minh
 • 18
  2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng Giao thông
 • 19
  2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Thủy lợi Sóc Trăng
 • 20
  2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Mía Đường
 • Xem thêm
30,535 lượt dự thi
 • 1
  8,192 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2
  4,605 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3
  3,860 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4
  2,653 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5
  1,825 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 6
  1,614 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 7
  1,511 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 8
  1,482 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 9
  1,465 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 10
  944 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 11
  871 thí sinh tại CĐ Viên Chức
 • 12
  623 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 13
  453 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 14
  151 thí sinh tại CĐCS Cty CP Công trình Đô thị
 • 15
  138 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Tú
 • 16
  58 thí sinh tại CĐ các KCN
 • 17
  23 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Minh
 • 18
  10 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH DintSun VN
 • 19
  9 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp
 • 20
  8 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 18/06/2021

THỂ LỆ


thống kê
8,861

Lượt đăng ký

30,535

Lượt thi

Đăng ký nhanh: