banner
TÌM HIỂU NQ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
bắt đầu

07h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8829
Lượt đăng kí
  • 1 2,815 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
  • 2 1,188 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
  • 3 1,015 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
  • 4 745 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
  • 5 607 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
Xem thêm
10776