banner
TÌM HIỂU NQ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
bắt đầu

07h00

19/07/2021

kết thúc

17h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9366
Lượt đăng kí
 • 1 2,815 thí sinh tại CĐ Ngành Giáo Dục
 • 2 1,188 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Ngã Năm
 • 3 1,015 thí sinh tại LĐLĐ TP Sóc Trăng
 • 4 745 thí sinh tại LĐLĐ huyện Long Phú
 • 5 607 thí sinh tại CĐ Ngành Y Tế
 • 6 526 thí sinh tại LĐLĐ huyện Trần Đề
 • 7 467 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
 • 8 463 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
 • 9 458 thí sinh tại LĐLĐ huyện Thạnh Trị
 • 10 319 thí sinh tại CĐ Viên Chức
 • 11 284 thí sinh tại LĐLĐ huyện Châu Thành
 • 12 171 thí sinh tại LĐLĐ huyện Kế Sách
 • 13 154 thí sinh tại LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
 • 14 62 thí sinh tại CĐCS Cty CP Công trình Đô thị
 • 15 46 thí sinh tại LĐLĐ huyện Mỹ Tú
 • 16 20 thí sinh tại CĐ các KCN
 • 17 4 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Minh
 • 18 3 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH DintSun VN
 • 19 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Vận tải
 • 20 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng
 • 21 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Xây dựng Giao thông
 • 22 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Mía Đường
 • 23 2 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt Nhân Thọ
 • 24 2 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp
 • 25 2 thí sinh tại CĐCS Cty CP Thủy lợi Sóc Trăng
 • 26 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP Cấp Nước
 • 27 1 thí sinh tại CĐCS Cty CBTS Út Xi-Sóc Trăng
 • 28 1 thí sinh tại CĐCS Cty TNHH MTV XS.KT
 • 29 1 thí sinh tại CĐCS Cty CP IN
 • 30 1 thí sinh tại CĐCS Cty Bảo Việt
Xem thêm
10776